Introducerea sistemului privat de executare judecătorească în 2010 a dus la eficientizarea sistemului de executare. Pentru a stimula și a garanta o organizare funcțională și stabilă a profesiei de executor judecătoresc, Ministerul Justiției a înființat un grup de lucru comun cu reprezentanții UNEJ, propunându-și drept scop definirea unui set de standarde profesionale. Proiectul UE „Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova” a venit cu participarea la ședințele acestui grup de lucru a unui expert internațional, valorificând în acest mod experiențele altor țări în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea standardelor profesionale, care se concentrează asupra diferitelor aspecte ale profesiei: structura biroului, activitățile administrative și organizaționale, procesele de afaceri și activitățile pe marginea cazurilor aflate în gestiune.

La data de 26 ianuarie 2018 a avut loc prima sesiune de instruire cu participarea a 4 birouri de executori judecătorești individuali, unde a fost pilotată implementarea standardelor profesionale https://goo.gl/PXxp5h,  iar la data de 7 februarie 2018 a avut loc cea de-a  2-a sesiune privind procedura de implementare a  standardelor profesionale https://goo.gl/MjVPgE. La întrevedere au participat și alți executori judecătorești decât cei antrenați inițial în pilotare. Acțiunea a fost evaluată în cadrul celei de a treia ședințe de evaluare a intervenției pilot, care a avut loc la data de 14 martie 2018.

Implementarea acestor standarde este un instrument important pentru ridicarea profesiei la un nivel calitativ mai înalt și pentru sporirea încrederii societății față de executori. Standardele profesionale au caracter normativ atât în ​​ceea ce privește procesele, cât și rezultatele activității executorilor judecătorești. Odată cu implementarea noului cadru normativ, acesta va funcționa și ca mecanism de auto-control al activităților executorului judecătoresc.