Din cei 24 de semnatari ai Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică, 16 autorități au depus Planurile de Dezvoltare Economică Locală (PDEL) pentru pre-evaluare la Secretariatul Inițiativei. Acțiunile pe care autoritățile locale intenționează să le realizeze în următorii doi ani sunt diverse și țin de mai multe aspecte, printre care:

Consolidarea capacităților: Dezvoltarea culturii antreprenoriale prin desfășurarea instruirilor tematice; programe de mentorat și stagii pentru tineri.

Infrastructura de sprijin în afaceri: crearea/extinderea incubatoarelor de afaceri, a parcurilor industriale, atragerea de noi investitori în infrastructura existentă; crearea de piețe alimentare, construcția depozitelor pentru păstrarea producției agricole; construcția unui abator; deschiderea unui centru de informații și consultanță pentru antreprenori.

Reabilitarea infrastructurii fizice: modernizarea și extinderea apeductelor și a rețelelor de canalizare; reabilitarea drumurilor; renovarea rețelelor de irigare; îmbunătățirea serviciilor de management a deșeurilor publice.

Dialog: intensificarea colaborării dintre actorii locali pentru dezvoltarea noilor afaceri și promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor; stabilirea unei platforme de dialog și cooperare între sectorul public, privat și cel academic pentru a sincroniza cererea și oferta de competențe și capital uman pe piața muncii.

Promovare: elaborarea profilurilor investiționale ale orașelor/raioanelor; organizarea unui Forum Economic Investițional Regional; crearea și promovarea brandului local; elaborarea ghidului investițional; elaborarea unei strategii pentru promovarea exportului.

Turism: crearea infrastructurii pentru turismul durabil; sprijinirea afacerilor în turism; crearea unui centru regional de informații pentru turiști; elaborarea hărților turistice interactive; programe de orientare pentru prestatorii de servicii turistice; organizarea festivalurilor culturale regionale.

Finanțare: crearea unui fond municipal de garanție pentru start-upuri, fond pentru sprijinirea tinerilor antreprenori; acordarea de subsidii întreprinderilor; implicarea migranților în activitățile economice.

Toate autoritățile semnatare, conform angajamentelor asumate, trebuie să elaboreze un PDEL, să-l depună spre evaluare către Secretariatul M4EG și ulterior, acestea să fie transmise experților de la Banca Mondială pentru revizuire și recomandări. De asemenea, autoritățile locale trebuie să asigure implementarea a cel puțin 70% din acțiunile stabilite în PDEL pentru perioada 2019 – 2020.