În perioada 16-17 mai 2018, 23 de reprezentanți ai autorităților publice locale, semnatare ale Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică (PCE), și agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud, au finalizat Programul de Dezvoltare a Capacităților. Patru module de instruire s-au desfășurat în perioada noiembrie 2017 – mai 2018 pentru a oferi participanților sprijin și ghidare la momentul corespunzător elaborării Planurilor de Dezvoltare Economică Locală (DEL).

Autoritățile Locale elaborează Planurile DEL în conformitate cu principiile bunei guvernări și a dialogului public-privat, propunând astfel acțiuni și proiecte care vor crea condiții pentru creșterea economică determinată de sectorul privat, vor genera noi locuri de muncă și vor îmbunătăți mediul de afaceri local.

Obiectivele prioritare pentru următorii doi ani se vor axa pe îmbunătățirea infrastructurii de sprijin în afaceri, încurajarea creării asociaților de afaceri pentru asigurarea unui acces mai bun la finanțare și a îmbunătăți capacitatea de export, promovarea produselor locale și dezvoltarea serviciilor turistice care vor duce la îmbunătățirea atractivității localităților.

La elaborarea acțiunilor și a proiectelor de dezvoltare, autoritățile locale și partenerii lor din sectorul privat sunt încurajați să se concentreze pe elementele constitutive ale problemelor, care sunt condiții preliminare locale de bază pentru creșterea sectorului privat: acces la finanțare, teren și infrastructură, abilități și capital uman, poziționare externă și cadrul de reglementare.

Planurile DEL sunt elaborate de Parteneriate de DEL care au fost create în fiecare comunitate semnatară. Mai mult decât atât, fiecare semnatar a desemnat un consultant de DEL care coordonează întregul proces de planificare la nivel local. În septembrie 2018, aceste documente vor fi depuse către experții de la Banca Mondială pentru evaluare și recomandări.