PROIECTUL UE „DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LANŢURILOR VALORICE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR, ÎN SPECIAL ÎN SECTORUL SOIEI

PROIECTUL UE „DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LANŢURILOR VALORICE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR, ÎN SPECIAL ÎN SECTORUL SOIEI

Prima componentă a proiectului UE „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (în continuare – DevRAM) se concentrează pe creșterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţurile valorice interne și globale, în special în sectorul soiei....