În perioada 29 -31 octombrie 2020 Fundaţia Est-Europeană a organizat un atelier de instruire cu scopul de a fortifica capacitatea organizaţiilor societăţii civile de a identifica și documenta cazurile de discriminare.

În cadrul atelierului participanţii au dezbătut aspecte ale conceptului discriminării prevăzut în legislaţia naţională, barierele și provocările cu care se confruntă diverse victime ale discriminării. De asemenea, participanţii au obţinut deprinderi de a identifica diferite forme de discriminare, de a formula plângeri și de a instrui victimele discriminării cum să depună plângeri la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării și asigurarea egalităţii sau în instanţele de judecată.

Programul atelierului a fost divizat în 3 module, fiecare a câte o zi.
Astfel, Modulul I a inclus prezentarea conceptelorcheie specifice domeniului nediscriminării, în special noţiunile și formele discriminării, precum și cauzele care duc la discriminare. Modulul, în egală măsură, a fost constituit și din exerciţii practice de identificare a formei de discriminare.
Modulul II s-a axat pe informarea participanţilor cu prevederile Legii cu privire la asigurarea egalităţii, în special domeniile specifice de aplicare, atribuţii, competenţe, inclusiv despre subiecţii naţionali cu atribuţii în materia nediscriminării cu explicarea rolului fiecăruia. De asemenea, au fost punctate elemente referitoare la documentarea cazurilor de discriminare și sarcina probei în materia litigiilor de discriminare, procedura de examinarea plângerilor în faţa Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalităţii (avantaje/dezavantaje).
Modulul III a fost unul practic și a permis participanţilor să exerseze în baza un caz de discriminare pe care urmau să-l facă obiectul unui litigiu. De asemenea, în cadrul acestui modul a fost organizată o vizită virtuală la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.
Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”, finanţat de Uniunea Europeană și cofinanţat de Suedia, implementat de către Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”.