În data de 11 august 2022, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a anunțat lista Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) care vor beneficia de sprijin financiar din partea Guvernului în perioada 2022-2023, în cadrul Programului LEADER. Valoarea totală a sprijinului financiar este de 173,6 milioane de lei (aproximativ 9 milioane de euro), fiecare dintre cele 37 de GAL-uri selectate urmând să acceseze 2,5 milioane de lei (aproximativ 130 mii de euro) din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). GAL-urile au fost selectate dintr-un grup de 40 de cereri, toate acestea au trecut de procesul de selecție și au avut aprobate Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL). Cu toate acestea, din cauza plafonului financiar de 5% alocat pentru măsura LEADER în cadrul FNDAMR, MAIA a putut aloca sprijin financiar în anul următor doar pentru punerea în aplicare a 37 de SDL.

Ca urmare a anunțului MAIA, APIA a inițiat procedura de finanțare pentru GAL-uri, care le permite să lanseze cereri de proiecte de dezvoltare rurală la nivel local și să implice actori din sectorul public, antreprenorial și civic pentru a contribui la dezvoltarea comunității. Proiectele locale selectate de GAL-uri pentru a primi sprijin financiar din fonduri naționale vor fi evaluate în faza finală de către APIA.

Programul LEADER a fost lansat în urma elaborării cadrului instituțional pentru implementarea abordării LEADER, susținut de SFPL în Moldova și PNL în cadrul proiectului „EU4Moldova: Dezvoltarea Comunităților Locale (LEADER). Partenerii strategici ai proiectului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Abordarea LEADER contribuie la îmbunătățirea durabilă a condițiilor de trai și la creșterea economică incluzivă în zonele rurale din Moldova. În prezent, există 48 de GAL-uri în toată țara, care implementează peste 850 de proiecte locale și reunesc 438 de unități administrativ-teritoriale.

Programul LEADER este susținut în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (CAD) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – ajutor polonez; și implementat în comun de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (AAD) și Fondul de Solidaritate PL (FSPL) în Moldova.