Lunile septembrie și octombrie au fost pline de evenimente festive pentru organizaţiile societăţii civile din Moldova beneficiare ale Programului de granturi locale al Uniunii Europene (UE). Cele 76 de organizaţii și-au primit certificatele de grant la evenimente organizate la Chișinău pe 11 si 22 septembrie, la Comrat pe 21 septembrie, la Bălţi pe 23 septembrie. Toate fiind reflecatate pe www.eu4civilsociety.md.

Foto: înmânarea granturilor UTA Gagauz Yeri

 

Ultimul eveniment de înmânare a certificatelor de grant a avut loc în mun. Cahul pe 15 octombrie 2020. Suma totală a granturilor acordate de UE pentru r egiunea de este de aproximativ 513.000 EUR, cu contribuţii locale de circa 107.000 EUR.

În următoarele luni, organizaţiile beneficiare vor implementa în localităţile lor proiecte menite să abiliteze cetăţenii prin participarea activă și constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă și infrastructura serviciilor publice în comunităţile locale.

Foto: Cu bicicletele pe urma banilor europeni investiţi în r. Cahul

A.O. „Cahul 2030” și-a propus, spre exemplu, să informeze populaţia cu privire la rezultatele investiţiilor UE, dar și a ţărilor membre ale UE, în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor raionului Cahul. Astfel, trei tineri, timp de 15 zile, au cutreierat deja în lung și-n lat raionul Cahul, pentru a colecta material video, care stă la baza unui ciclu de reportaje despre ţinutul natal, investiţiile europene și modul în care acestea au schimbat viaţa localnicilor.

În perioada ce urmează, va fi lansat cel de al doilea apel de propuneri pentru Programul de Granturi Locale finanţat de UE în toate cele 4 regiuni de dezvoltare, precum și pentru proiectele de media, suma totală a granturilor fiind 650.000 Euro.