În perioada ianuarie-martie 2022, Asociația EcoContact a organizat, cu suportul financiar al Uniunii Europene, o serie de instruiri dedicate apărătorilor drepturilor omului pentru mediul înconjurător în orașul Hîncești (3 și 25 februarie) și mun. Bălți (16 martie).

În cadrul instruirilor, care au fost ținute în format hibrid, pe lângă explicarea aspectelor teoretice ale dreptului la un mediu sănătos, formatorii au expus și cum pot fi aplicate practic mecanismele legale din Republica Moldova în vederea protecției acestui drept și cum se poate recupera prejudiciul adus de către terțe persoane, după caz.

Totodată, participanților le-au fost prezentate autoritățile naționale de mediu și rolul acestora în domeniul protecției mediului, cu oferirea unor studii de caz pentru a sublinia importanța acestora în procesul de asigurare a unui mediu neprimejdios.

Munca apărătorilor drepturilor omului (ADO) uneori poate fi periculoasă, așa că instruirile s-au axat și pe aspectele de conduită ale ADO în cadrul activităților ce le desfășoară pentru a crea un mediu de siguranță și securitate atât pentru sine, cât și pentru cei din jur.

În cadrul instruirilor s-a încercat identificarea acelor ADO din domeniul protecției mediului care deja dețin experiență de aplicare a legislației naționale pentru ulterioare schimburi de practici și informații cu aceștia.

Un interes sporit din partea participanților s-a simțit față de problemele de mediu de ordin local, cum ar fi: arderea frunzelor, aruncarea gunoiului în spații neautorizate, pășunatul ilegal, activități economice de intensitate medie și mare în imediata apropiere a localităților, dar și alte aspecte ce țin de încălcările normelor legale care afectează mediul și sănătatea oamenilor.

Suplimentar, s-a discutat cu participanții care sunt problemele de mediu din localitățile acestora și au fost informați că Asociația le poate oferi suport sau consultații, dacă au nevoie.

EcoContact deja oferă suport juridic unui Apărător al Drepturilor Omului din domeniul mediului prin asistarea acestuia în scrierea cererilor de chemare în judecată, solicitărilor de informații și alte activități legale. Asistența este acordată în cadrul proiectului „Scut pentru Apărătorii Drepturilor Omului – Sprijin Apărătorilor Drepturilor Omului în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova în parteneriat cu Asociația EcoContact.

Recomandările predate participanților la instruiri vor fi totalizate și incluse în „Ghidul pentru ADO din domeniul mediului” care va fi publicat în trimestrul următor.

Participanții au menționat importanța unor astfel instruiri mai ales din perspectiva creșterii gradului de cunoaștere a mecanismelor legale pe care le au la dispoziție pentru a-și îndeplini rolul de ADO pe probleme de mediu.

Aceștia au insistat pe importanța oferirii suportului juridic în situații și litigii de mediu complicate, pe necesitatea colaborării cu autoritățile publice, centrale și locale, precum și pe necesitatea creării unui mecanism de monitorizare a metodelor aplicate la examinarea contravențiilor și infracțiunilor ecologice de către autoritățile de resort.

Concluzia acestor instruiri se poate rezuma prin faptul că fiecare dintre noi are obligația pozitivă de a contribui la protecția dreptului la un mediu sănătos, fiecare are un rol important în asigurarea unui mediu neprimejdios, pe lângă stat, care este garantul acestui drept fundamental constituțional.