Elevii din R. Moldova sunt invitaţi să se înscrie la Concursul Republican „Surse de energie regenerabilă”. Concursul, aflat la a doua ediţie, se va desfăşura în perioada 20 februarie – 20 aprilie (etapa locală) şi 11-12 mai (etapa republicană). La concurs pot participa şcolile racordate la sisteme de încălzire pe biomasă din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă, precum şi elevii din clasele a 7-9-a care studiază disciplina opţională „Surse de energie regenerabilă”.

La etapa locală de concurs, echipele de concurenţi vor elabora un proiect la tema energiei verzi care poate cuprinde: prototipuri construite de elevi ce utilizează sursele naturale de energie, produse video, prezentări publice (individuale sau de grup) de sensibilizare sau de informare, grupuri de iniţiativă de promovare a culturii ecologice şi de dezvoltare a competenţelor în producerea şi consumul inteligent de energie ş.a. Lucrările prezentate la etapa locală vor fi evaluate de către un juriu din cadrul instituţiei de învăţământ în baza criteriilor conţinute în Regulamentul concursului aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării (nr. 165 din 19.02.2018). Cele mai reuşite proiecte selectate (1 pentru fiecare instituţie) vor fi prezentate la etapa republicană.