O serie de seminare regionale, dedicate identificării produselor, băuturilor, bucatelor, obiectelor de meșteșugărit ale Republicii Moldova, potențiale de înregistrat în calitate de Indicații Geografice (IG), Denumiri de Origine (DO) și Specialități Tradiționale Garantate (STG), precum și dezvoltării afacerilor bazate pe produse tradiționale, s-au desfășurat în mai multe localități din țară.

Printre cei 200 de participanți la seminare s-au numărat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai societății civile, ai sectoarelor agricol și cel de dezvoltare rurală din regiunile Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova etc. Experții europeni din cadrul Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” și reprezentanții Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) le-au vorbit celor prezenți despre avantajele afacerilor bazate pe IG și potențialul de dezvoltare a acestora.

De asemenea, ei au explicat care sunt particularitățile de protecție, înregistrare și utilizare a sistemului IG în Republica Moldova, iar drept exemplu de bune practici au adus experiența statelor-membre ale UE. Astfel, expertul UE pe domeniul Indicațiilor Geografice, Dariusz Goszczyński, a prezentat experiența privind identificarea, înregistrarea și dezvoltarea afacerilor bazate pe IG în Polonia, lider pe înregistrări din cadrul țărilor relativ proaspăt aderate la UE. El a subliniat similitudinile existente între mediile de afaceri/agricol din Republica Moldova și din Polonia, unde predomină un număr mare de exploatații agricole de talie medie și mică. Drept urmare, pentru ele, înregistrarea, promovarea și comerțul cu produse având IG înseamnă, înainte de toate, asocierea producătorilor și adoptarea unui caiet comun de sarcini și a elementelor tehnologice asemănătoare. Iar inițierea identificării și înregistrării IG creează premise pentru valorificarea produselor tradiționale și obținerea unei plus valori la vânzarea lor pe piața internă și externă.

Participanții s-au arătat interesați de pașii și procedurile de colectare și depunere a setului de documente pentru produsele agricole specifice regiunilor, ce ar putea fi înregistrate și promovate în cadrul sistemului de Indicații Geografice. Pentru a le veni în ajutor, participanților le-au fost oferite mai multe materialele informative, inclusiv un Ghidul practic la tema seminarelor, produs de echipa proiectului UE.

În cadrul seminarelor, expertul național Anatolie Fala a prezentat rezultatele preventive ale „Studiului de identificare a produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de meșteșugărit potențiale de înregistrat și promovat sub IG, DO sau recunoscute în calitate de STG în regiunile Republicii Moldova” – de facto, 61 de produse și obiecte de meșteșugărit cu potențial de înregistrat sub IG, DO și STG.

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, finanțat de UE, a fost lansat în luna noiembrie 2016, pentru o perioada de doi ani. Principala beneficiară a proiectului este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, iar unul dintre obiectivele-cheie ale acestuia este îmbunătățirea sistemului de indicații geografice în Republica Moldova.