La 24 iunie 2021 a avut loc Reuniunea introductivă privind Rezultatul 4 al programului EU4Environment, implementat de Banca Mondială.

Republica Moldova este vulnerabilă la schimbările de mediu. Ecosistemele forestiere (circa 11%, iar vegetația forestieră constituie 13,7%) reprezintă cel mai mare capital natural pentru agricultură și alte necesități umane, rămas după perioadele de conversiune. Mecanismele financiare actuale pentru sectorul forestier (spre exemplu Agenția Moldsilva este practic la auto-finanțare) sunt ineficiente și necesită o revizuire spre asigurarea principiilor sustenabile de dezvoltare a pădurilor, inclusiv în aspect de generare continua a bunurilor și serviciilor ecosistemice.

Creșterea suprafeței de arii protejate (de la 1,96% în 1998 până 5,65% în prezent) denotă o importanță deosebită a acestora pentru stabilitatea ecologică și economică. Aspirațiile naționale sunt pentru o creștere și mai mare a ariilor naturale protejate, iar considerarea rețelei Emerald (care a relevat potențialul de conservare) ar asigura o mai bună protejare a diversității biologice și a ecosistemelor naturale. Toate acestea ar crea condiții mai bune pentru formarea de ecosisteme reziliente și adaptate la schimbările de mediu, implicit climatice și de natură antropogenă.

În cadrul EU4Environment Banca Mondială va oferi Moldovei asistență tehnică și servicii de consiliere pentru a sprijini dezvoltarea capacităților pe patru subiecte:

(1) protejarea biodiversității și a ecosistemelor naturale (Rețeaua Emerald);

(2) promovarea gestionării durabile a resurselor naturale, a dezvoltării economice și a participării la nivelul comunității locale;

(3) promovarea comerțului legal și prevenirea comerțului ilegal cu produse din lemn; și,

(4) consolidarea finanțării strategice pentru sectorul forestier, pentru a contribui la o mai bună conservare a capitalului natural al țărilor și pentru a asigura mijloace de trai mai rezistente.