Pe 26 noiembrie 2020, în cadrul unei conferinţe de presă, Alianţa INFONET a prezentat studiul privind Analiza Condiţiilor de Accesibilitate a Sectoarelor de Poliţie.

În acest sens, în perioada august – octombrie 2020, a fost realizat auditul condiţiilor de accesibilitate a 60 de sectoare de poliţie, selectate în mod aleatoriu din mediul rural şi urban, fiind acoperite toate raioanele din ţară, inclusiv UTAG, municipiile Bălţi şi Chişinău.

Din totalul celor 60 de clădiri evaluate, un sector de poliţie a primit calificativul „accesibil” (1,67%), 33 – „parţial accesibil” (55%), 24 – „inaccesibile” (40%) şi 2 sunt la etapa de construcţie/reparaţie (3,33%).

Totodată, din cele 33 de sectoare de poliţie care au primit calificativul „parţial accesibil”, 25 de sectoare au fost modernizate cu suportul Uniunii Europene. Doar unele condiţii de accesibilitate cu referire la drumurile de acces către clădiri şi parcările din preajmă, precum şi micile bariere sau lipsa grupului sanitar în interiorul clădirii, au împiedicat acordarea calificativului „accesibil”.

Rezultatele detaliate ale studiului pot fi consultate la următoarea adresa: https://bit.ly/3o1zcP8.
Menţionăm că Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului realizat de Alianţa INFONET, urmare a sub-grantului acordat de Asociaţia Promo-LEX în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliţiei în Republica Moldova”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene.