În perioada 4 – 6 noiembrie 2019, în cadrul Proiectului de asistență tehnică finanțat de Uniunea Europeană „Suport pentru reforma sectorului transport în Republica Moldova”, a fost organizată o vizită de studiu care vizează sprijinul continuu a dezvoltării sectorului transport naval din Republica Moldova.

Recent, angajații Agenției Navale a Republica Moldova au fost familiarizați cu aspectele moderne și competitive ale managementului în domeniul transportului naval, axat pe administrarea unui Registru Naval de tip deschis. Vizita de studiu și cursul de instruire au fost organizate în Malta, unde administrația navală din țara respectivă – Direcția Transport Naval a Centrului Transport Maltez – administrează un registru de tip deschis al navelor, conform standardelor UE.

Participanții la curs au fost informați despre organizarea și funcționarea unei administrații navale deținătoare a unui Registru Naval de tip deschis, precum și cu aspectele ce țin de finanțarea acesteia pentru a fi eficientă și competitivă. Pentru reprezentanții Agenției Navale a RM a fost organizat un curs introductiv la subiectul cadrului instituțional și juridic necesar pentru funcționarea unei administrații navale ca autoritate de reglementare și supraveghere. Participanții la curs au fost instruiți în domeniile de interes sporit pentru Agenția Navală a RM, și anume elaborarea, implementarea și îndeplinirea de către o administrație navală a dispozițiilor cadrului legal UE privind Societățile Clasificate, funcțiile de control ale Statului pavilion și Statului port.

În cadrul vizitei de studiu au fost furnizate informații despre modul în care este organizat serviciul juridic al unei administrații navale competente, pentru a asigura monitorizarea, adoptarea, implementarea eficientă și continuă a noilor reglementări și instrumente ale UE și ale Organizației Maritime Internaționale. 

S-a discutat cu referire la standardele de calitate, precum cele ISO, și modul în care acestea ar trebui să fie aplicate pentru a avea impact asupra procedurilor de administrație navală și a performanței operaționale a acesteia. De asemenea, participanților li s-a oferit o viziune clară a rolurilor distincte și a relației dintre administrația navală și autoritățile portuare.

„Suntem onorați că am reușit să organizăm instruirea, transferul de cunoștințe și experiență de primă calitate pentru reprezentanții Agenției Navale a RM din partea managerilor și ofițerilor operaționali ai unei administrații navale de nivel înalt în cadrul UE, care administrează un registru de tip deschis al navelor, cum este Malta”, a declarat Dimitris Kostianis, expert naval și Conducător adjunct al Proiectului de asistență tehnică.

Vizita de studiu contribuie la unul dintre obiectivele Proiectului de asistență tehnică, care prevede instruirea personalului Agenției Navale a RM și preluarea celor mai bune practici UE în domeniul înregistrării navelor și funcțiilor de control ale Statului pavilion și Statului port.

Principalul obiectiv al Proiectului de asistență tehnică „Suport pentru reforma sectorului transport din Republica Moldova”, finanțat de UE, este de a contribui la reforma sectorului transport în conformitate cu capitolul Transporturi din Acordul de Asociere UE – Republica Moldova. Asistența tehnică și consolidarea capacității sunt menite pentru a sprijini aproximarea legislativă și elaborarea de politici pentru implementarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în sectorul transport.