Cooperarea internațională este esențială pentru preluarea experiențelor, crearea conexiunilor dintre organizațiile de suport în afaceri și alinierea practicilor naționale la strategiile de succes din alte state. În 13 ani de activitate, ODIMM a depus eforturi majore în consolidarea rețelei de parteneri de dezvoltare pentru a îndeplini misiunea de sporire a competitivității economiei naționale. Încă din primii ani de activitate, Uniunea Europeană a susținut eforturile ODIMM în dezvoltarea sectorului ÎMM din Republica Moldova.

Impactul programelor de asistență tehnică și financiară și a proiectelor internaționale finanțate de Uniunea Europeană au contribuit esențial la creșterea competitivității sectorului IMM și a capacităților ODIMM pentru a oferi servicii calitative antreprenorilor autohtoni. O parte din rezultatele înregistrate pe parcursul anilor sunt ilustrate în Infografic.

De asemenea, ODIMM participă activ, în calitate de reprezentant al sectorului privat, în cadrul platformelor pentru întreprinderile mici și mijlocii la nivel european, cu scopul preluării de bune practici în domeniu, dar și a promovării instrumentelor de suport destinate susținerii sectorului ÎMM din Republica Moldova. Astăzi, multe inițiative ODIMM sunt considerate modele de succes în regiunea Europei de Est și sunt multiplicate în aceste țări pentru a contribui la reducerea migrației, creșterea investițiilor în economie și a bunăstării populației.