Un Serviciu de orientare vocaţională pentru aproape 500 de tineri neîncadraţi profesional a fost lansat la Ungheni pe 11 martie 2020. În cadrul proiectului realizat de Asociaţia Obștească „FĂCLIA”, tinerii din raioanele de Vest ale republicii – Ungheni, Călărași și Nisporeni -, care nu sunt angajaţi și nu studiază (Not in Education, Employment, or Training – NEET), vor fi susţinuţi ca să se încadreze în câmpul muncii. Serviciul de orientare vocaţională, care le oferă beneficiarilor servicii complexe de consiliere, formare și integrare profesională, este dezvoltat în cadrul Proiectului „Integrare socioprofesională pentru tinerii NEET”, implementat de AO „FĂCLIA”,în cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune” finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat și implementat de Fundaţia Soros-Moldova.

La eveniment au participat tineri antreprenori și tineri neocupaţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale și ai organizaţiilor partenere, precum și oameni de afaceri din Ungheni, Călărași și Nisporeni.

500 de tineri

În cadrul proiectului sunt promovate drepturile economice, sociale și culturale ale tinerilor NEET din Ungheni, Călărași și Nisporeni; sunt organizate activităţi de sensibilizare și de conștientizare pentru 20 de reprezentanţi ai actorilor socio-economici, 30 de reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile și 3000 de tineri. Totodată, 80 de tineri cu vârsta de 15-18 ani din raioanele menţionate vor fi ajutaţi să-și consolideze capacităţile în sensul reprezentării și participării active în societate și în economie, prin pilotarea Serviciului de orientare vocaţională.

Valoarea proiectului este de 41.845 de euro.