În lunile iunie-august 2021, proiectul „Asistenţă tehnică pentru susţinerea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova” a continuat implementarea activităților planificate și a desfășurat cea de-a patra reuniune a Comitetului Director. În cadrul reuniunii membrii Comitetului Director s-au pronunțat în favoarea extinderii proiectului cu șase luni adiționale (în limita bugetului proiectului), până la jumătatea anului viitor și să replanifice unele dintre activități cu scopul de a optimiza îndeplinirea rezultatelor proiectului.

În perioada 15-18 iunie, mai mulți statisticieni din cadrul Biroului Național de Statistică (BNS) și colegii lor de la Oficiul de Statistică al Lituaniei s-au întrunit în regim online pentru a-și împărtăși experiența privind structura și funcționarea sistemelor statistice naționale.

Evenimentul a avut loc în contextul, în care Republica Moldova își modernizează sistemul statistic național conform Codului de bune practici al statisticilor europene și standardelor europene. Subiectele abordate au vizat sistemul statistic național al Lituaniei, coordonarea și cooperarea oficiilor centrale de statistică cu alți producători de statistici oficiale, criteriile de identificare a altor producători de statistici oficiale și acordurile cu aceștia, programul de lucrări statistice, metodologiile și rapoartele de calitate, diseminarea și comunicarea statisticilor în cadrul sistemului statistic național.

Unul dintre rezultatele vizitei de studiu menționate mai sus a fost finalizarea mai multor modificări la proiecte de legi privind actele naționale legate de statisticile oficiale: proiectul regulamentului privind alți producători de statistici oficiale, proiectul regulamentului privind accesul publicului la microdate în scopuri de cercetare, modificarea la legea statisticilor oficiale și alte modificări privind confidențialitatea datelor, protecția datelor cu caracter personal și accesul la date administrative în scopuri statistice.

De asemenea, în această perioadă a fost finalizată foaia de parcurs pentru implementarea politicii de reducere a sarcinii de răspuns pentru respondenți, precum și primul fișier de utilizare publică a microdatelor privind Ancheta Forței de Muncă realizat de BNS cu sprijinul unui expert internațional în controlul divulgării informațiilor statistice.

În perioada 14-25 iunie, 70 de angajați ai BNS au fost instruiți să utilizeze instrumentele Sistemului de Informații Geografice (GIS) și a datelor geospațiale pentru actualizarea hărților digitale pe teren. Participanții au fost instruiți cu privire la aspectele metodologice ale procesului de actualizare a hărților, precum și utilizarea aplicației mobile de colectare a datelor georeferențiate referitor la clădiri și locuințe, cu ajutorul căreia urmează să fie colectate. Instruirea a avut loc în colaborare cu Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova și s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru următorul Recensământ al Populației și al Locuințelor.

În perioada iunie-august, s-au înregistrat progrese substanțiale în ceea ce privește inițierea personalului BNS în interviuri personale asistate de computer (CAPI). Au fost efectuate mai multe teste pe aplicațiile CAPI dezvoltate pentru tablete și se preconizează să aibă loc un sondaj pilot în septembrie și octombrie.

BNS asistat de proiectul „Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova” a înregistrat progrese în crearea unui nou site web și la identitatea vizuală a instituției, prin dezvoltarea produselor de branding, în conformitate cu legislația națională și cele mai bune standarde europene aplicate de alte autorități naționale de statistică din Uniunea Europeană.