La 1 iulie 2022, proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală” a organizat un atelier online cu tema „Estimarea costurilor măsurilor de implementare a Acordului de Asociere”.

Atelierul de lucru a avut drept scop familiarizarea funcționarilor publici din Republica Moldova din cadrul autorităților publice centrale cu activitatea proiectului privind îmbunătățirea capacității instituționale de estimare a costurilor aferente documentelor de politici publice, punând accentul pe măsurile legate de implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova.

Atelierul a inclus 9 paneliști și a reunit peste 170 de participanți din diferite instituții ale Guvernului Republicii Moldova, inclusiv din direcțiile politice și financiare și cele care se ocupă cu analiza, monitorizarea și evaluarea politicilor publice.

În domeniul public, estimarea costurilor înseamnă previzionarea resurselor financiare și nefinanciare necesare pentru implementarea unei măsuri concrete inclusă într-un document de politici publice, precum resursele necesare pentru realizarea unor activități specifice, realizarea proiectelor, achiziționarea activelor și orice alte acțiuni conexe.

Nu poate fi neglijată importanța estimării costurilor, deoarece Guvernul are nevoie de un nivel ridicat de încredere în estimările sale privind resursele financiare pe care trebuie să le aloce în timpul procesului bugetar. Totodată, având în vedere statutul de stat candidat la UE al Republicii Moldova și angajamentele aferente care vor trebui îndeplinite, Guvernul trebuie să-și asigure o înțelegere clară a oricăror resurse suplimentare necesare, inclusiv a oricărui sprijin suplimentar de care ar putea avea nevoie din partea partenerilor externi.

Atelierul de lucru a demarat cu o prezentare dedicată activităților proiectului și care a abordat: I) Evaluarea practicilor actuale din cadrul instituțiilor guvernamentale din Moldova privind estimarea costurilor documentelor de politici publice, pe baza unor interviuri specifice cu diverse instituții guvernamentale, a analizei documentelor legislative cheie și a altor recomandări disponibile emise de autoritățile competente, precum și a discuțiilor cu alte inițiative finanțate de donatori. Principalele concluzii au fost sintetizate în Raportul de evaluare, care a subliniat practicile curente, punctele forte și punctele slabe și a propus recomandări specifice pentru îmbunătățirea capacității Guvernului de a estima costurile documentelor de politici publice; II) Un Manual de Estimare a Costurilor, pregătit de echipa de proiect, care se bazează pe orientările existente în cadrul instituțiilor guvernamentale relevante și îmbunătățit cu clarificări suplimentare, instrucțiuni metodologice și exemple, inclusiv îndrumări pentru organizarea procesului de estimare a costurilor și de elaborare a bugetului. Acest Manual poate fi utilizat ca un instrument independent, fără a fi necesară studierea prealabilă a altor instrumente metodologice ale Guvernului; III) Echipa de proiect a pregătit, de asemenea, un Ghid separat de estimare a costurilor, care oferă detalii cu privire la abordările care trebuie utilizate pentru estimarea costurilor pentru măsurile caracteristice incluse în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova (PNAIAA), ținând cont de incertitudinile semnificative care pot surveni în acest proces. Prezentul Ghid oferă exemple de măsuri specifice NAPIAA și descrie abordarea recomandată pentru estimarea costurilor acestora.

În cea de-a doua parte a atelierului, a fost prezentată o imagine de ansamblu evidențiind activitățile și analizele la care participanții se pot aștepta în timpul următoarelor evenimente de dezvoltare a capacităților planificate în 2022. În timpul sesiunii de feedback, peste 90% dintre participanți au considerat că evaluarea costurilor nu a fost atât de dificilă pe cât și-au imaginat sau că aceasta corespunde așteptărilor lor.