La 29 octombrie curent, Cancelaria de Stat, cu suportul proiectului UE „Suport în dezvoltarea capacităţilor profesionale și motivarea angajaţilor în cadrul administraţiei publice în Republica Moldova”, a organizat în regim online atelierul de lucru „Managementul și dezvoltarea resurselor umane în serviciul public din Republica Moldova”, destinat funcţionarilor publici responsabili de gestionarea resurselor umane din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Scopul organizării atelierului a fost prezentarea Raportului anual privind funcţia publică pentru anul 2019 și a rezultatelor „Sondajului de măsurare a motivaţiei în cadrul serviciului public”.
Raportul analizează situaţia privind implementarea prevederilor Legii nr.158/2008 și a Hotărârii Guvernului nr. 201/2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor acesteia, în autorităţile publice, în vederea formării unei imagini realiste referitor la managementul funcţiei publice și al funcţionarilor publici în anul 2019 și urmează să fie un instrument util Guvernului Republicii Moldova în implementarea standardelor de reformă asumate.
Exerciţiul privind măsurarea motivaţiei în cadrul serviciului public a fost desfășurat în premieră în Republica Moldova, în perioada mai-iulie 2020, și oferă informaţia referitoare la nivelul de implicare și motivare a funcţionarilor publici, precum și identificarea cauzelor lipsei de motivare, factor ce afectează performanţa profesională. Rezultatele sondajului vor servi temei pentru propunerea unui sistem de motivare a funcţionarilor publici, iar asemenea exerciţiu se va efectua o dată la doi ani.