La 06 august 2020, în cadrul Proiectelor „ Susținere pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova” („Proiectul CEPEJ”), care face parte din Parteneriatul Consiliului Europei și European Uniunea pentru Bună Guvernare în țările Parteneriatului Estic 2019-2021 (PGG II), și „Consolidarea accesului la justiție în Letonia prin încurajarea serviciilor de mediere și asistență juridică, precum și sprijinirea dezvoltării politicilor judiciare și a unei calități sporite a managementului instanțelor” a fost organizat un atelier de lucru referitor la sistemul de complexitate a dosarelor în instanțele din Republica Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat în formatul unei videoconferințe cu participarea reprezentanților sistemului judiciar din Moldova și a colegilor lor din Letonia, cu scopul de a informa colegii letoni despre bunele practici europene în vederea elaborării unui sistem național de stabilire a complexității dosarelor, precum și a avea un schimb de opinii privind aspectele și funcționalitățile sistemului de evaluare a complexității dosarelor din Republica Moldova.

Judecătorii Andrei Ojoga și Victor Micu au făcut o prezentare detaliată asupra dezvoltării și evoluției în timp a sistemului de complexitate a dosarelor (modificări introduse în primii ani de testare) în Moldova și a diferitelor aspecte legate de modul de calcul al complexității cazurilor, precum și rolul Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor în acest sens.