Asociația Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței “Casa Marioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”, au demarat o serie de ateliere de instruire pentru reprezentanții grupurilor  profesionale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen.

Primele două ateliere au fost organizate în perioada 13-14 iulie și 19-20 iulie 2018 la Chișinău. În cadrul atelierelor au participat 37 asistenți sociali, parajuriști, juriști, avocați, psihologi și primari.

În cadrul atelierelor, participanții au fost instruiți cu privire la conceptele-cheie, cadrul legal și convențiile internaționale în domeniul combaterii violenței în bază de gen; principii și practici bune în prevenirea și combaterea violenței în bază de gen; particularitățile specifice ale cazurilor de violență în bază de gen și nevoile speciale ale victimelor. De asemenea, participanții au învățat despre etica profesională și particularitățile abordării și a lucrului pe cazuri de violență în bază de gen, de către diferite grupuri profesionale și despre conlucrarea dintre reprezentanții diferitor grupuri profesionale în procesul de asistare a astfel de cazuri.

În septembrie-octombrie 2018 vor mai fi organizate patru ateliere similare în municipiile Cahul, Comrat, Bălți și Chișinău. În total, vor fi instruiți 125 reprezentanți ai grupurilor profesionale.

Atelierele de instruire sunt organizate în cadrul Proiectului “Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”, implementat de către Asociația Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței “Casa Marioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”, finanțat de Uniunea Europeană.