Reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ai Agenţiei de Mediu din Republica Moldova au participat la atelierul subregional privind aplicarea practică a evaluării strategice de mediu și a evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier.

Atelierul subregional a avut loc în perioada 26-27 octombrie 2020 ca eveniment virtual. Atelierul se bazează pe rezultatele, progresele și lecţiile învăţate de ţări în dezvoltarea sistemelor ESM și EIM în conformitate cu Protocolul CEE-ONU privind evaluarea strategică de mediu, Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului într-un context transfrontalier, Directiva UE privind ESM și Directiva UE privind EIM. Subiecte selectate de interes / probleme identificate de ţări într-un sondaj sunt abordate în continuare.Atelierul este facilitat de consultanţii internaţionali UNECE în domeniul ESM și EIM.
Atelierul subregional are obiectivul:

  • să faciliteze schimbul de informaţii și schimbul de experienţă în SEA și EIM transfrontalier între cele șase ţări beneficiare și cu ţările UE / CEE;
  • abordarea problemelor de actualitate identificate de ţările beneficiare pentru atelier, împreună cu exemple de bune practici internaţionale în SEA și EIM transfrontalier.

Atelierul reunește reprezentanţi ai autorităţilor și entităţilor guvernamentale și altor părţi interesate relevante din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.