Schimbul de experienţă privind beneficiile şi greutăţile, legate de evaluarea riscurilor a avut loc în cadrul Atelierului regional privind abordările în baza riscurilor în asigurarea respectării cerinţelor legislaţiei de mediu, cu participarea reprezentanţilor ţărilor Parteneriatului Estic, organizat de OECD în cadrul EU4Environment pe 25 noiembrie 2020.

Abordările bazate pe risc pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de mediu pot creşte eficienţa activităţilor de asigurare, cum ar fi inspecţiile, economisind în acelaşi timp resursele. Directiva UE privind emisiile industriale aderă la această abordare. Cu toate acestea, procedura dată are şi provocări, cum ar fi asigurarea faptului că instalaţiile cu risc redus au suficiente stimulente pentru a respecta reglementările de mediu, făcând din promovarea cu succes a conformităţii voluntare o componentă importantă. Cele şase ţări ale Parteneriatului Estic al UE sunt angajate să treacă la o economie verde şi se află în diferite etape ale reformării sistemelor lor de asigurare a conformităţii cu cerinţele de mediu. Acţiunea regională al Uniunii Europene pentru Mediu (EU4Environment) îşi propune să sprijine priorităţile lor de reformă cu scopul de a consolida sistemele lor de asigurare a conformităţii cu mediul şi regimurile de răspundere.

Acest atelier regional facilitează schimbul de experienţe şi bune practici din economiile OECD şi ale Parteneriatului Estic în adoptarea abordărilor bazate pe riscuri pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de mediu, explorând provocările întâlnite în mod obişnuit şi metodele de susţinere a conformităţii mandatate şi voluntare. În plus faţă de o discuţie despre metodologii, îşi propune, de asemenea, să facă bilanţul celor mai recente evoluţii şi priorităţi în domeniul asigurării conformităţii mediului în ţările Parteneriatului Estic.

Participanţii includ reprezentanţi din ţările Parteneriatului estic, din Reţeaua Uniunii Europene pentru implementarea şi aplicarea legislaţiei de mediu (IMPEL) şi din ţările membre ale OCDE. Republica Moldova este reprezentată de MADRM, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Agenţia de Mediu, EcoContact şi Centrul Naţional de Mediu (EaP CSF WG3).