Circa 35 de profesioniști din sectorul de audit și cel financiar au beneficiat de un atelier de lucru la tema Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (PCSBFT) în domeniul auditului. Instruirea a fost organizată de Misiunea Înalților Consilieri UE în colaborare cu Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și cu Asociația Auditorilor și Societăților de Audit din Republica Moldova (AFAM).

Scopul instruirii a fost de a explica cerințele celei de-a 4 Directivă UE privind PCSBFT și de a descrie schimbările în regimul de raportare al auditorilor, care vor fi aplicate odată cu intrarea în vigoare a noii Legi privind PCSBFT. Această acțiune are obiectivul de a genera o mai bună înțelegere a identificării și utilizării criteriilor de suspiciune pentru analiza încercărilor de spălare a banilor și finanțării terorismului, care pot fi stabilite de către auditori, precum și pentru a asigura că Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și auditorii lucrează împreună, iar comunicarea și coordonarea resurselor sunt bine organizate.

Înaltul Consilier UE în domeniul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor, Igoris Krzeckovskis, moderatorul și speakerul evenimentului, a explicat în acest sens că regimul UE și cel național de PCSBFT este un proces complex cu multe niveluri, care include mulți participanți, autorități de supraveghere și entități raportoare.

Una dintre prevederile actualului cadru legal vizând PCSBFT stipulează că auditorii și societățile de audit, ca entități raportoare, sunt obligate să informeze despre tranzacțiile și/sau activitățile suspecte identificate. În același timp, riscurile și vulnerabilitățile ridicate, legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, evidențiază importanța cooperării dintre Serviciul prevenire și combatere a spălării banilor (Unitatea de Inteligență Financiară) a Republicii Moldova și auditorii individuali și/sau companiile de audit. Aceasta, pentru a asigura o bună calitate a culturii juridice și o pregătire solidă pentru a asigura interesele publice și private în ceea ce ține de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.