Șaisprezece consultanți de afaceri și reprezentanți ai sectorului privat au participat la un curs de instruire cu genericul „Dezvoltarea strategiei de export”, organizat de BERD pentru consultanții locali și pentru IMM-urile cu finanțare oferită de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei UE4business.

Obiectivul cursului a fost de a îmbunătăți capacitatea audienților în materie de calitate a consultanței de afaceri pe care o oferă IMM-urilor locale, ca să poată  dezvolta mai eficient strategii concrete de export pentru întreprinderile mici și mijlocii și să sprijine sectorul privat în eforturile de a accede pe piețele externe.

Instruirea a fost realizată de John Reed de la Institutul de Export și Comerț Internațional din Marea Britanie, un practician cu experiență în consultanța de promovare a exporturilor, în colaborare cu Dumitru Slonovschi de la „Magenta Consulting” SRL, care a oferit o perspectivă locală asupra problemei.

Principalele teme ale cursului s-au axat pe: pregătirea și analiza exporturilor, comerțul internațional și cercetarea internațională a pieței, noul plan de intrare pe piață, planificarea, crearea și punerea în aplicare a unei strategii de export. De asemenea, participanții au avut posibilitatea de a se familiariza cu cele mai bune practici internaționale în domeniul consultanței de promovare a exportului.

Inițiativa BERD Advice for Small Businesses (ASB) le oferă întreprinderilor mici și mijlocii posibilitatea de a accesa o gamă largă de servicii de consiliere locală și internațională, acordând în principal sprijin metodologic, financiar și coaching pentru proiectele de consultanță selectate. În Republica Moldova, ASB funcționează din anul 2005, răstimp în care a lansat peste 740 de proiecte cu consultanți locali și internaționali, cu finanțare oferită de către UE și Suedia.