Îmbunătățirea abilităților de comunicare la subiectul migrației ilegale, cunoașterea principiilor europene de gestionare eficientă a fluxurilor migraționale, dar și realizarea unui schimb de informații și bune practici în domeniu. Sunt câteva dintre problemele abordate de către responsabilii de relații publice ai Poliției de Frontieră în cadrul vizitei de studiu pe care au efectuat-o recent la mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne al Italiei.

Delegația Poliției de Frontieră s-a familiarizat cu structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne al Italiei și cu rolul fiecărei subdiviziuni în parte, precum Departamentul Securitate Publică și Departamentul Migrației și Libertăți  Civile, în procesul de gestionare a migrației. În acest sens, au fost puse la dispoziție informații actualizate privind politicile de imigrare și azil, inclusiv date statistice despre fluxul de emigranți, precum și referințe la relația cu media și comunicarea în situații de criză. Totodată, a fost efectuat un tur al Aeroportului Fiumicino, unul dintre cele mai mari aeroporturi din Italia, cu accent pe activitatea polițiștilor de frontieră de aici. Omologii italieni au prezentat procedurile practice de control al documentelor de călătorie, de monitorizare a trecerii frontierei prin porțile electronice e-Gates, dar și atribuțiile Biroului de investigații de frontieră (UIF).

Vizita, care s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților operaționale ale MAI (IGPF) de comunicare mai eficientă în domeniul managementului migrației iregulare”, s-a încheiat cu stabilirea unor noi contacte de colaborare și de susținere reciprocă. În special, a fost agreată preluarea și realizarea celor mai bune acțiuni de comunicare și de informare despre fenomenul emigrării.