Internaționalizarea, modernizarea și dezvoltarea sustenabilă a învățământului superior este ceea ce promovează timp de 30 de ani, în toată lumea, Erasmus+ – Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport. Acesta a fost și conceptul pe care Oficiul Național Erasmus+ în Republica Moldova (NEO) și-a construit Campania „Information Day” și care, în luna octombrie, a continuat cu o serie de evenimente dedicate staff-ului universitar din republică.

Seminarul destinat cadrelor didactice a fost găzduit de Universitatea de Stat din Moldova și a venit cu o abordare interactivă, datorită căreia cei prezenți nu doar s-au familiarizat cu noutățile programului, ci au împărtășit experiența lor de a crea parteneriate și de a gestiona mobilități academice (studiu, predare, formare etc.).

Relevanța tematicii, calitatea conținutului și echipa de proiect sunt elemente -cheie de care urmează să se țină cont la scrierea unei propuneri de proiect Erasmus+, a spus Claudia Melinte, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus+. Totodată, la scrierea viitoarelor proiecte, trebuie să se țină cont și de noile priorități naționale și regionale: Dezvoltare curriculară, Îmbunătățirea managementului și a funcționării instituțiilor de învățământ superior, Dezvoltarea sectorului de învățământ superior la nivelul întregii societăți. Pentru identificarea partenerilor relevanți în proiectele de mobilitate în învățământul superior, participanților li s-a recomandat să traducă programele de studii pe site-urile universităților, să valorifice mobilitățile staff-ului universitar în scopul constituirii noilor parteneriate, precum și să fie o prezență activă la conferințe, seminare, expoziții internaționale din domeniul educației ș.a.

Pe parcursul lunii noiembrie evenimente similare vor fi organizate la universitățile din Bălți, Cahul și Comrat. Potrivit rezultatelor selecției 2017, Republica Moldova va beneficia de 506 de mobilități pentru studenți și profesori, patru proiecte de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior și un proiect Jean Monnet.

„Information Day” este o campanie anuală de informare, organizată de către Oficiul Național Erasmus+ în Republica Moldova, ce are scopul de a prezenta oportunitățile Programului Erasmus+ în rândul studenților și al staff-ului universitar din țara noastră, precum și de a promova internaționalizarea studiilor, mobilitatea și schimburile de experiență între tineri. În perioada 14 septembrie – 18 octombrie, „Information Day” s-au desfășurat în patru orașe, cu participarea a circa 500 de studenți din Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat. Tinerii au fost informați despre posibilitățile de mobilitate academică de scurtă și de lungă durată, despre Programele de Doctorat și posibilitățile de cercetare în cadrul Acțiunilor Marie Skladowska-Curie, precum și despre opțiunile de formare, cum sunt activitățile de voluntariat sau participarea la conferințe și la diverse evenimente internaționale.

Tot cu concursul NEO, în luna octombrie, reprezentanții universităților beneficiare ale Programului Erasmus+ s-au reunit într-o ședință comună pentru a discuta impactul și gestiunea financiară ale proiectelor Erasmus+ și Tempus. Evenimentul a constituit o platformă importantă de discuții pe marginea impactului proiectelor europene, dar și a provocărilor cu care se confruntă la realizarea lor universitățile din Republica Moldova. În contextul dat, au fost prezentate studii de caz despre experiența Universității Tehnice din Moldova, a Academiei de Studii Economice din Moldova și a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți în gestionarea proiectelor Erasmus+. În prezent, în Republica Moldova sunt în derulare 11 Proiecte de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior, patru Proiecte Tempus, care urmează să se încheie în anul curent și opt proiecte Jean Monnet.