O sesiune de informare privind posibilitățile de care tinerii din Republica Moldova pot beneficia în cadrul Programului Erasmus+, organizată în luna decembrie la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, a marcat încheierea ediției din 2017 a Campaniei naționale „Information Day”. Lansată de către Oficiul Național Erasmus+ la 14 septembrie trecut, campania a avut drept scop să prezinte studenților, dar și staff-ului universitar din țară, noutățile ce se regăsesc în Apelul de proiecte Erasmus+ pentru anul 2018.

În cele trei luni, campania a inclus – la Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat – mai multe evenimente dedicate studenților și cadrelor didactice, având drept scop motivarea participanților de a beneficia într-un context mai larg de oportunitățile Programului Erasmus+. Astfel, studenții din Republica Moldova pot opta pentru mobilități de scurtă durată într-o universitate europeană, în funcție de parteneriatele încheiate de universitatea în care își fac studiile. De asemenea, tinerii care au absolvit deja un program de licență pot opta pentru un program de masterat Erasmus Mundus Joint Master Degree. Staff-ul universitar poate beneficia de mobilități pentru predare sau training și poate constitui sursă de noi parteneriate pentru mobilități ale studenților și profesorilor în urma contactelor stabilite.

Universitățile din Republica Moldova pot deveni parteneri în setarea Programelor Comune de Masterat Erasmus Mundus. În plus, instituțiile de învățământ superior pot să coordoneze sau să devină parteneri în proiecte de consolidare a capacităților în concordanță cu prioritățile naționale sau regionale. O altă opțiune ce poate fi valorificată de către cadrele didactice este componenta Jean Monnet, unde pot fi propuse module, catedre și centre de excelență care să promoveze cercetarea și predarea pe dimensiunea studiilor privind Uniunea Europeană în toată lumea. Detalii pentru depunerea noilor proiecte și ghidul programului pot fi găsite aici.

De asemenea, pe final de an, Oficiul Național Erasmus+ a monitorizat proiectele de mobilitate academică de care a beneficiat, din 2015 până în prezent, Academia de Studii Economice a Moldovei. Reprezentanții oficiului au discutat atât cu administrația instituției, cât și cu beneficiarii de burse de la ASEM (studenții și profesori) pentru a susține o bună funcționare proiectelor în perspectivă. La fel, a fost monitorizat Proiectul Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, primul proiect de consolidare a capacităților în învățământul superior coordonat de o universitate din Republica Moldova, în Programul Erasmus+.

Iar Agenția Executivă pentru Educație, Cultură și Audiovizual (EACEA) a desfășurat, în colaborare ci Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, un exercițiu de monitorizare a proiectelor europene de consolidare a capacităților instituțiilor de învățământ superior (Tempus și Erasmus+), de care a beneficiat Universitatea de Stat din Moldova. Pe parcursul a două zile au fost audiate 22 de proiecte realizate începând cu anul 2008. Printre rezultatele menționate de către coordonatorii și echipele de proiecte se numără modificarea mai multor planuri de studii; alcătuirea unor noi programe de licență, master sau doctorat mai atractive pentru studenți; cursurile de dezvoltare continuă; dezvoltarea de platforme de învățare online precum MOODLE; practica diplomelor duble; îmbunătățirea cooperării cu mediul antreprenorial; sprijinirea inovării și cercetării; crearea unui birou de protecție de proprietății intelectuale; inițierea unui incubator de afaceri; digitalizarea bibliotecilor; îmbunătățirea infrastructurii universitare; internaționalizarea instituției lor; consolidarea noilor parteneriate și generarea noilor proiecte.

Rectorul USM, Gheorghe Ciocanu, a menționat impactul acestor proiecte în domeniile transferului tehnologic, cercetării, dezvoltării spiritului antreprenorial, îmbunătățirii infrastructurii, schimbării mentalității etc. La rândul său, France Dantin, ofițer de proiect la EACEA, a subliniat că USM este instituția cea mai activă în implementarea proiectelor Erasmus+ și Tempus, iar acest exercițiu de monitorizare este mai curând o acțiune ce are incursiuni pentru viitorul proiectelor.