Campania de comunicare „UE pentru Moldova rurală”, lansată în iulie 2020, este o iniţiativă menită să reflecte rezultatele și schimbările realizate în zonele rurale, precum și să prezinte oportunităţile actuale oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea localităţilor rurale în Republica Moldova.
Astfel, seria evenimentelor „LIVE din Casa Mare” este în curs de desfășurare, reunind întrun dialog interactiv beneficiarii asistenţei UE, precum și reprezentanţii autorităţilor publice moldovenești și ai altor parteneri de dezvoltare.
Evenimentele online „LIVE din Casa Mare” sunt organizate în toate regiunile ţării, în localităţile membre ale iniţiativei Grupurilor de Acţiune Locală care a beneficiat și de sprijinul financiar al Uniunii Europene. Până în prezent, campania „UE pentru Moldova Rurală” a fost prezentă în localităţile: Maramonovca, Chișcăreni, Copceac, Bașcalia, Naslavcea, Hăsnășenii Mari și Cazaclia.

Foto: Aliona Rusu, beneficiara GAL 33 de Vaduri

În cadrul evenimentelor Live din Casa Mare sunt discutate și prezentate obiectivele asistenţei UE pentru zonele rurale în atenuarea impactului socio-economic cauzat de pandemia COVID-19, precum și direcţiile de asistenţă ale UE și proiectele sectoriale demarate pe întreg teritoriul ţării.
Totodată sunt sunt prezentate și istoriile de succes la nivel naţional ce vizează modernizarea zonelor rurale din Republica Moldova cu sprijinul UE.
Campania de comunicare vizează, de asemenea, promovarea în rândul publicului larg a proiectelor curente de asistenţă ale UE în următoarele domenii :

  • Proiecte de dezvoltare locală prin intermediul abordării LEADER și a Grupurilor de Acţiune Locală;
  • Proiecte de susţinere a sectorului IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în zonele rurale;
  • Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” – alimentarea cu apă și canalizare, eficienţa energetică,  gestionarea deșeurilor solide.

Campania „UE pentru Moldova Rurală” are drept scop oferirea mai multor informaţii cetăţenilor despre acţiunile și instrumentele oferite de Uniunea Europeană pentru a contribui la dezvoltarea localităţilor rurale din Republica Moldova.