Proiectul UE „Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova” a continuat activitățile menite să fortifice capacitatea instituțională a forului judiciar suprem al țării. A făcut-o printr-o abordare multidimensională a problemelor cu care se confruntă CCM și a provocărilor ce stau în fața membrilor și angajaților Curții.

Strategia de comunicare a Curții Constituționale, relevanța acesteia, felul în care este ea înțeleasă de către angajații CCM și, implicit, comunicarea în situații de criză a fost tema unei instruiri privind soluțiile de gestionare a crizelor. Un document comprehensiv în acest sens a fost elaborat, cu sprijinul Proiectului, în anul 2016, ulterior el fiind anexat la Strategia de comunicare a CCM și la Planul ei de acțiuni. În cadrul instruirii participanții s-au concentrat asupra punerii în aplicare a Strategiei de comunicare a CCM.

Vizitele de studiu, organizate în anii 2016-2017 pentru judecătorii și personalul CCM – la Consiliul Europei, la Curtea Constituțională Federală din Germania și la Curtea Constituțională a Republicii Lituania – au fost evaluate în cadrul unei mese rotunde. Participanții au menționat valoarea adăugată, pe care a adus-o muncii lor aceste vizite.

Tot cu sprijinul Proiectului a fost organizată o instruire a judecătorilor și a personalului instanțelor de jurisdicție comună a orașelor Căușeni și Călărași. Atelierul, care a întrunit judecători și personalul juridic din instanțele în cauză, s-a focusat pe jurisdicția CEDO și a Curții Constituționale M, precum și pe practica CCM în ceea ce privește excepția de neconstituționalitate. Participanții au primit materialele de instruire, inclusiv Raportul de compatibilitate al CEDO și jurisdicțiile CCM, elaborate de către echipa Proiectului UE. A fost prima activitate de formare, organizată într-o regiune a Republicii Moldova, următoarele instruiri de acest gen urmând dă aibă loc în cinci cele mai orașe ale țării.