UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ EVALUAREA NEVOILOR DE SERVICII PENTRU TINERII CARE NU SUNT ANTRENAŢI ÎN NICI UN PROGRAM DE EDUCAŢIE, NU SUNT ANGAJAŢI ȘI NICI NU URMEAZĂ CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ EVALUAREA NEVOILOR DE SERVICII PENTRU TINERII CARE NU SUNT ANTRENAŢI ÎN NICI UN PROGRAM DE EDUCAŢIE, NU SUNT ANGAJAŢI ȘI NICI NU URMEAZĂ CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Tinerii NEET (sunt acei tineri care nu sunt antrenați în nici un program de educație, nu sunt angajați și nici nu urmează cursuri de formare profesională) reprezintă un potențial enorm de resursă și dezvoltare comunitară. În ultimii ani atenția actorilor naționali și...