„Cele mai bune practici ale Agențiilor de Plăți UE” a fost genericul Conferinței internaționale organizate, pe finalul lunii octombrie, de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Scopul forului a fost de a sensibiliza factorii de decizie la nivel politic asupra rolului agențiilor de plăți în administrarea fondurilor, în vederea dezvoltării sectorului agroindustrial.

Conferința a fost structurată pe trei secțiuni. În cadrul acestora participanții – reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; ai Agențiilor de Plăți din Austria, Polonia, Cehia, Slovenia, dar și ai subdiviziunilor structurale ale AIPA – au urmărit mai multe prezentări de specialitate, Astfel, conferința a oferit o platformă de discuții, schimb de experiență și bune practici între Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din Republica Moldova și omoloagele ei europene. Totodată, în cadrul reuniunii, au fost semnate Acorduri de Cooperare dintre AIPA și Agenția pentru Restructurarea și Modernizarea Agriculturii din Polonia, Fondul de Intervenție de Stat în Agricultură din Republica Cehă și Agenția pentru Piețe Agricole și Dezvoltare Rurală din Slovenia.

Potrivit organizatorilor, experiența și practicile Agențiilor de Plăți UE sunt extrem de oportune în condițiile în care AIPA își dorește să devină o Agenție acreditată de UE și care pe viitor să gestioneze într-un mod cât mai eficient fondurile europene. În acest context, s-a menționat că rolul Uniunii Europene în dezvoltarea sectorului agricol și rural este substanțial pentru țara noastră, Chișinăul fiind beneficiar al Programului ENPARD Moldova „Suport pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală”, care constituie un sprijin acordat din partea Comisiei Europene pentru susținerea eforturilor Guvernului în procesul eradicării sărăciei, promovării creșterii durabile, sporirii siguranței alimentare și ocupării forței de muncă în regiunile rurale.

Conferința a fost organizată cu concursul Proiectului Twinning „Consolidarea capacităților și competențelor AIPA în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE”, pus în aplicare de AIPA în cooperare cu Consorțiul format din Agențiile de Plăți din Austria (Partener superior), din Republica Cehă și din Polonia (Parteneri juniori).

Anterior, unele dintre problemele abordate la conferință au fost discutate în cadrul celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Supraveghere a proiectului. Directorul AIPA, Nicolae Ciubuc, a menționat că în prezent Agenția se află în plin proces de reorganizare și de instituire a noilor subdiviziuni structurale – Serviciul antifraudă, Serviciul gestionarea proiectelor de asistență externă, Secția monitorizare post-inspecție și Serviciul metodologie. Pe parcursul celui de-al treilea trimestru, au fost organizate reuniuni ale experților, ateliere și instruiri de formare practică, pentru a explica specialiștilor implicați metodologia europeană, pentru a le împărtăși exemplele de bune practici ale partenerilor Twinning, dar și pentru a elabora, în conformitate cu practicile UE, documente și proceduri pentru administrația AIPA.

Sonja Schalud, Consilierul Rezident de Twinning pentru AIPA, a descris detaliat toate realizările proiectului în trimestrul III al anului curent, și anume: elaborarea strategiei și a managementului resurselor umane, precum și a principalelor anexe corespunzătoare. Totodată, ea a menționat că în prezent specialiștii IT lucrează la strategia TIC, care va fi finalizată în trimestrul IV al anului. De asemenea, în cadrul trimestrului curent au fost elaborate procesele operaționale generale și au fost definite anexele corespunzătoare, care acoperă activitatea departamentelor Administrarea și aprobarea proiectelor, Autorizarea plăților, Verificarea pe teren, dar și pentru noua măsură „plăți în avans”, în conformitate cu metodologia UE.