La 4 noiembrie 2020, în oraşul Leova au fost lansate lucrările de construcţii pentru proiectele finanţate de Uniunea Europeană (UE). Regiunea de Dezvoltare Sud a ţării beneficiază de 5 măsuri de aprovizionare cu apă şi canalizare (AAC) şi de 2 proiecte de eficienţă energetică în cadrul Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din oraşul Leova şi în cadrul Liceului Teoretic „Matei Basarab” din oraşul Basarabeasca. Lucrările de construcţie se vor încheia la sfârşitul anului 2021.

Lucrările de construcţii în cadrul proiectelor sus-menţionate vor include o serie de măsuri de modernizare. Astfel, eficientizarea energetică va include reparaţia acoperişului, izolarea pereţilor clădirii, înlocuirea geamurilor, reabilitarea sistemului de încălzire, asigurarea cu apă caldă şi rece în robinetele din şcoli, şi renovarea facilităţilor sanitare a instituţiilor.

Valoarea totală a proiectului de eficienţă energetică a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din oraşul Leova constituie MDL 53 milioane, iar proiectul de eficienţă energetică a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din oraşul Basarabeasca se cifrează la MDL 19,9 milioane. Numărul total de beneficiari, în cele două licee, sunt de aproape 1 000 elevi, profesori şi angajaţi auxiliari.

În acelaşi timp, construcţia sistemului centralizat de canalizare din oraşul Leova, va cuprinde 13,5 km la care se vor racorda peste 690 de gospodării individuale de locuit. Iar localităţile Iargara, Cupcui, Filipeni şi Romanovca vor beneficia de construcţia unei reţele de apeduct de 99 km, care va moderniza infrastructura serviciilor de aprovizionare cu apă, va spori rata de conectare şi accesul populaţiei din localităţi la apă potabilă de calitate, astfel contribuind la îmbunătăţirea condiţiile de trai.

Investiţiile totale privind aprovizionarea cu apă şi canalizare este de circa 138,5 milioane lei, dintre care 125 milioane lei sunt acordaţi de UE şi 13,5 milioane lei sunt din contribuţie locală. Aproximativ 12 000 de locuitori ai oraşului Leova şi localităţilor Iargara, Cupcui, Filipeni şi Romanovca vor beneficia de proiectele de apă şi canalizare.

Totodată, cetăţenii din zona de Sud beneficiază şi de activităţi implementate prin organizaţii neguvernamentale menite să asigure sustenabilitatea investiţiilor în infrastructură finanţate de Uniunea Europeană. În rezultatul unui grant acordat în cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană “Abilitarea cetăţenilor în Republica Moldova”, în incinta liceului teoretic ”Constantin Spătaru” din Leova va fi creat un Centru de Resurse şi Mediu pentru populaţia oraşului, destinat promovării şi încurajării utilizării tehnologiilor moderne ce ţin de eficienţa energetică şi utilizarea surselor de energie regenerabile. La fel, în curtea liceului sunt în desfăşurare lucrările de amenajarea a unei „Alei a Eficienţei Energetice” care va prezenta elevilor echipamente şi tehnologii moderne cum ar fi materiale informative despre eficienţa energetică, panou fotovoltaic cu prize USB, felinare de gradină cu sursă de iluminat integrată cu panou fotovoltaic şi acumulatoare, precum şi două mese cu bănci pentru recreere. Per total în regiunea Sud, prin intermediul primului apel de proiecte al Programului de granturi locale al UE, au primit finanţare şi se realizează 15 iniţiative locale care au drept scop abilitarea cetăţenilor prin participarea activă şi constructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea durabilă şi infrastructura serviciilor locale în comunităţile lor.