“Echipele mobile” din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, UTA Gagauz-Yeri, Slobozia și Tiraspol au fost dotate cu automobile noi, datorită sprijinului Uniunii Europene. Cheile le-au fost înmânate reprezentanților celor cinci unități ale administrației publice locale de către Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, ES Peter Michalko și de ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș.

Automobilele au fost oferite în cadrul Proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”, finanțat de UE și realizat de Asociația „Keystone Moldova” în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova. Proiectul prevede crearea și dezvoltarea a șase servicii noi (cinci echipe mobile și un centru de zi) pentru persoanele cu dizabilități și activități de capacitare a administrațiilor publice locale, a organizațiilor nonguvernamentale, a personalului serviciilor noi create în vederea prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități și incluziunii lor sociale.

„În ultimii cinci ani, cu ajutorul Uniunii Europene, au fost create zece echipe mobile pentru persoanele cu dizabilităţi. Aceste servicii urmăresc îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități din țara noastră prin servicii de consiliere, recuperare și reabilitare psihosocială, în vederea creșterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituționalizării și de incluziune socială”, a spus ministra Stela Grigoraș.

Potrivit ES Peter Michalko, oferind automobile noi pentru Echipele mobile care prestează servicii sociale, vor fi create condiții mai bune de lucru pentru activitatea lor, fapt ce va conduce la îmbunătățirea serviciilor sociale oferite celor care au nevoie de ele. Totodată, acest proiect încurajează transferul de cunoștințe și experiență în domeniu între reprezentanții comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului, contribuind astfel la obiectivul final de stabilire a relațiilor interumane și de consolidare a încrederii.

„Datorită acestui proiect, putem să dezvoltăm parteneriate cu administrațiile publice locale și cu societatea civilă din autonomia găgăuză și din regiunea transnistreană, realizând mai multe inițiative frumoase în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități”, a spus Ludmila Malcoci, directoare executivă „Keystone Moldova”.

„Echipa mobilă” oferă asistență gratuită la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora din localități izolate, cu acces limitat la servicii specializate, și poate include: asistență și consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare/recuperare (kinetoterapie, asistență logopedică), instruire specială în scopul dezvoltării abilităților pentru o viață independentă în comunitate etc. Proiectul „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” este finanțat de UE și este implementat de către Asociația „Keystone Moldova” în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, Centrul de Reabilitare și Consultanță OSORC, precum și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova.