În raportul privind implementarea în anul 2019 a Programului pentru promovarea economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, generalizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în conformitate cu HG 160/2018, au fost indicate principalele rezultate: din 55 de acțiuni au fost totalmente implementate 12, iar în proces de implementare sînt 43 – realizarea lor a început în anul 2019, dar necesită continuare și continuitate, acțiuni suplimentare sau suport adițional. 

Printre principalele realizări pot fi menționate: сontinuarea activității Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei „verzi” în vederea coordonării procesului de promovare a economiei „verzi” în țară; integrarea aspectelor de mediu, promovarea economiei „verzi” și adaptarea la schimbările climatice în documentele de politici sectoriale și legislația relevantă; elaborarea indicatorilor de eficiență energetică; elaborarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, care a fost aprobat prin HG nr. 592/2019; elaborarea și promovarea reglementărilor privind eliminarea treptată a pungilor de plastic; ecologizarea învățămîntului profesional tehnic; desfășurarea celei de-a XII-a Ediții a Conferinței Internaționale a IMM cu obiectivul – Conturarea provocărilor și oportunităților în procesul de tranziție către o Economie Verde. La implementarea acestor acțiuni au contribuit MADRM, MEI, ODIMM, AEE, MECC, GIZ, alte agenții guvernamentale, asociațiile obștești și suportul acordat în cadrul EU4Environment.

Acțiunea Uniunii Europene EU4Environment are scopul de a acorda asistență celor 6 țări partenere în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației prin susținerea acțiunilor ecologic-orientate, demonstrarea și deschiderea oportunităților pentru creșterea verde, și stabilirea mecanismelor pentru un management mai bun al riscurilor și impactului asupra mediului. Contribuția UE: 19.5 milioane euro.