Clusterele ca vectori ai competitivității economice ecologice, digitale și reziliente, rolul lor în declanșarea și realizarea proceselor în cadrul unei economii circulare au fost subiectul Conferinței Internaționale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM), ediția 2021, desfășurate online în perioada 7-8 decembrie curent. Mesajele vorbitorilor și participanților au scos în evidență că asocierea în clustere impulsionează dezvoltarea economică, revitalizează sectoare industriale şi asigură cadrul necesar dezvoltării regionale, cercetării şi inovării. Dezvoltarea clusterelor în Republica Moldova constituie unul din principalele elemente de consolidare a competitivității regionale, iar Uniunea Europeană prin intermediul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” va veni în 2022 cu instrumente financiare menite să dezvolte mai multe clustere din regiunile Cahul și Ungheni. Programul este implementat de PNUD și UNICEF.

Clusterele au un rol esențial în contextul crizei cauzate de COVID-19 și e nevoie de angajament puternic, eforturi și acțiuni coordonate din partea tuturor părților interesate, pentru a susține crearea și dezvoltarea lor, a afirmat Sergiu Gaibu Ministrul Economiei, în cuvântul său de deschidere la eveniment: „Clusterele au demonstrat performanță în multe țări. Fiindcă au configurații diferite, Republica Moldova trebuie să-și găsească propriile modele performante și competitive atât pe piața internă, cât și pe cea internațională. Clusterele din zona rurală sau domeniul agricol vor fi diferite de cele din domeniul inovației sau tehnologiilor informaționale. Din acest considerent, Ministerul Economiei va susține pilotarea modelelor de clustere până îl vom identifica pe cel mai reușit pentru a fi replicat și utilizat pe larg în economie.”

Uniunea Europeană sprijină și consolidează dezvoltarea clusterelor, prin acordarea de asistență financiară pentru achiziția de utilaje și echipamente, precum și asistența tehnică pentru sporirea capacităților a mai multor clustere din regiunile Cahul și Ungheni.

Potrivit experților participanți la conferință, experiența internațională demonstrează că asocierea întreprinderilor producătoare, a furnizorilor și a instituțiilor de stat și private care activează într-un anumit sector (crearea de rețele de tip cluster) sporește performanța tehnologică și productivitatea, contribuind la competitivitatea companiilor, extinderea pieței și creșterea vizibilității.

La conferință au fost discutate modele noi de colaborare care ar accelera dezvoltarea economică prin revitalizarea sectoarelor-cheie și asigurarea unui mediu necesar cercetării, inovării şi dezvoltării regionale. În acest sens, o atenție sporită s-a acordat oportunităților de încorporare a dimensiunilor de „economie circulară” și „digitalizare” în contextul dezvoltării clusterelor.

Dezvoltarea durabilă a clusterelor și creșterea competitivității lor internaționale trebuie să fie inclusiv rezultatul dezvoltării și aplicării de noi tehnologii și principii, prin actualizarea procesului tehnologic, în același timp respectând principiile de protejare a mediul înconjurător.

Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii a reunit reprezentanți ai Guvernului, parteneri de dezvoltare, mediul de afaceri și academic, cercetare, administrație publică, în total 300 de participanți din țară și de peste hotare. Conferința a fost organizată de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), în parteneriat cu organizațiile Europolis și InPulse.