Proiectul „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova” și-a încheiat primul an de activitate. Implementat de către Terre des hommes Moldova (Tdh), în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale și cu suportul financiar al Uniunii Europene, acesta se desfășoară în 20 de comunități multietnice, din 15 raioane din țară și are ca scop combaterea discriminării minorităților etnice din Moldova.

Un prim pas în desfășurarea proiectului a fost evaluarea cunoștințelor, practicilor și atitudinilor în privința coeziunii sociale, diversității și toleranței printre membrii comunităților partenere. La evaluare au participat 801 copii, 430 cadre didactice, 267 profesioniști și alți 2000 de membri.

În urma rezultatelor evaluării, echipa Tdh a elaborat un set de materiale didactice și a oferit o serie de instruiri pentru elevi, profesori și membrii echipelor multidisciplinare. Astfel, 41 de copii, cu vârste de 13 – 18 ani, au fost instruiți în metodologia teatrului social. La rândul lor, aceștia au lucrat cu alți 336 de elevi, pentru a monta spectacole care să abordeze subiecte sociale stringente din comunitățile lor.

92 de cadre didactice au participat la instruirile privind promovarea și educarea toleranței, egalității de gen, diversității și incluziunii copiilor și au învățat cum să desfășoare activități de grup cu copiii și părinții. Până acum, ei au implicat deja 1100 de copii și 730 părinți în activități de grup.

Un al treilea rând de instruiri, oferite de Tdh, a vizat membrii echipelor multidisciplinare. 98 de profesioniști și-au consolidat cunoștințele privind principiile de lucru cu copiii în comunitățile multietnice.

O altă componentă majoră a proiectului este programul de granturi mici: cel puțin 10 granturi pentru inițiative incluzive vor fi acordate până la sfârșitul anului. Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2019 în cele 20 de comunități partenere.