Noțiunea de energie regenerabilă este tot mai familiară pentru tânăra generație din Republica Moldova. Se întâmplă inclusiv datorită cursului numit „Surse de energie regenerabilă”, studiat în acest an de 1800 de elevi din peste 70 școli din toată țară.

Cursul este unul preponderent interactiv, motiv in care este îndrăgit și de elevi, și de dascălii lor. Copiii și profesorii participă la webinare conduse de experți în domeniul bioenergiei, la cluburi de discuții; vizitează stațiile termice care funcționează pe bază de biomasă; organizează, pentru liderii din comunitate, prezentări despre beneficiile generate de energia verde produsă local; pregătesc și distribuie foi volante cu mesaje de promovare a energiei verzi adresate comunității în care trăiesc; elaborează diverse instalații-model care să reprezinte stații de producere a energiei alternative (machete de cazane pe bază de biomasă, stații hidroelectrice, turbine eoliene, panouri solare).

Inițiativa educațională a fost lansată de Proiectul „Energie și Biomasă”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în anul 2011. Pentru început, ea s-a derulat în școlile din 127 de comunități beneficiare ale Proiectului, care au instalat centrale pe biomasă din fonduri europene. Ulterior acestei inițiative s-au alăturat 225 de școli cu peste 13.000 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a de pe teritoriul întregii țări. Astfel, de la începutul acestui proiect, parte a inițiativei educaționale de promovare a energiei regenerabile și a eficienței energetice au devenit 372 de școli, cursul fiind studiat de peste 21.000 de elevi.

Proiectul „Energie și Biomasă” a finanțat și editarea manualului „Surse de energie regenerabilă” (clasa a VII-a și a VIII-a), și a unui „Ghid pentru profesori”, cuprinzând planuri detaliate pentru temele incluse în manual și idei pentru activități didactice (experimente, vizite pe teren, teme pentru discuții, prezentări), care să-i ajute pe copii să însușească mai bine noțiunile. În 2013, obiectul „Surse de energie regenerabilă” a fost introdus în lista disciplinelor opționale pentru elevii din clasele V-IX, iar în 2015 cursul a fost inclus în Curricula Națională pentru cursurile opționale de instruire.

Activitățile de instruire, desfășurate sub egida Proiectului „Energie și Biomasă”, nu sunt dedicate doar elevilor, ele vizând diverse categorii de cetățeni și sectoare ce au tangență cu energia regenerabilă. Recent, instalatorii de centrale termice pe biomasă, companiile de servicii și ingineri de sistem, dar și studenții Universității Tehnice, ai Centrului de Excelență în Construcții și ai Colegiului politehnic din Moldova au participat la o serie de instruiri specializate privind bunele practici în alegerea cazanelor și a tipului de biocombustibil, dimensionarea și instalarea acestora, precum și avantajele și dezavantajele în materie de cheltuielile capitale și operaționale. Atelierul de lucru a fost susținut de experții Companiei norvegiene „Norsk Energi”.