În data de 13 martie 2021 a avut loc conferința “DEZVOLTARE COMUNITARĂ: Cooperare între autoritățile locale și societatea civilă”. Conferința face parte din proiectul AGREED – Activarea Reformei Guvernanței pentru Îmbunătățirea Dezvoltării. Evenimentul a fost organizat în format hibrid, iar participanții s-au putut alătura conversației fie online, fie în prezență.

Evenimentul a avut cea mai mare relevanță, întrucât a vizat prezentarea proiectelor pilot implementate grație principalului program AGREED implementat de ALDA cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Partea principală a conferinței a constat în prezentarea celor mai importante rezultate obținute și a problemelor cu care s-au confruntat Organizațiile Societății Civile în timpul implementării proiectelor.

Efect în cascadă al proiectelor mici cu un impact local deosebit!
Participanții au evidențiat rezultatele extraordinare și buna cooperare obținută datorită proiectelor, exprimându-și disponibilitatea de a vizita proiectele din domeniu și dorindu-le cele mai bune acțiuni viitoare. A fost menționat, de ambii reprezentanți ai ONG-urilor cît și a autorităților publice locale, că organizațiile neguvernamentale joacă un rol important în identificarea provocărilor și, respectiv, a soluțiilor la nivel comunitar, implicând astfel comunitatea în cadrul acestora și construind parteneriate durabile cu autoritățile locale. Proiectul AGREED, finanțat de Uniunea Europeană, la fel ca și proiectele sale pilot, își propune să consolideze capacitatea autorităților locale din Moldova de a efectua o guvernanță transparentă și participativă în cadrul comunităților lor, concentrându-se pe procesul de elaborare a politicilor legate de viitoarea reformă de descentralizare.
Pentru a afla mai multe, vizitați site-ul AGREED.