Pe 27 iulie 2021 a fost organizată conferința finala a proiectului AGREED (Activarea Reformei Guvernării pentru Îmbunătățirea Dezvoltării), proiect implementat de către Asociația Europeană pentru Democrație Locală – ALDA, LDA Moldova, Clinica Juridică Universitară și finanțat de Uniunea Europeană.

Agenda conferinței nu s-a axat doar pe rezultatele obținute de proiectul AGREED, ci și pe abordarea tematicilor privind îmbunătățirea guvernării la nivel local, dezvoltarea durabilă a localităților, implicarea cetățenilor la nivel local. În trei panele de discuții au fost abordate și discutate problemele reformei teritorial administrative și cele ale decentralizării, modele de antrenare a băștinașilor în dezvoltarea locală, provocările actuale ale dezvoltării durabile la nivel local, cooperarea între societatea civilă și APL, etc. La discuții în cadrul panelelor au participat primari, consilieri locali dar și a un deputat ales în Parlamentul RM, experți în domeniu și reprezentanți ai OSC.

Participanții au menționat că proiectul și-a atins rezultatele planificate și majoritatea obiectivelor cu câteva ușoare excepții. Proiectul a reușit să sporească capacitățile APL-urilor și OSC-lor locale să participe în mod consecvent la procesele de asigurare a bunei guvernări locale și dezvoltarea locală prin acțiuni comune, să implice în procesul decizional local cetățenii, să mobilizeze comunități și să implementeze proiecte.

Printre activitățile și rezultatele principale ale proiectului s-au enumerat:

(1) 32 Sesiuni de consolidare a capacităților pentru autorități publice și reprezentanți ai sectorului asociativ local. În rezultat 1091 persoane instruite, dintre care 742 au participat în format fizic și 349 online.

(2) Susținerea inițiativelor de dezvoltare locală prin aplicarea parteneriatului APL-OSCuri-cetățeni-mediu de afaceri. În rezultat, au fost susținute 19 proiecte locale, cu un buget total de peste 150.000 de euro, care au asigurat implementarea a 26 inițiative comunitare, inclusiv în regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia.

(3) Elaborarea metodologiei de amalgamare voluntară.

(4) Crearea unei platforme de instruire pentru dezvoltarea capacităților autorităților publice cu module interactive (platformă E-Learning).

 

La eveniment au fost prezenți Tsvetomir Svilenov, Managerul de proiect din partea Delegației Uniunii Europene, Larisa Voloh, Vice-primar s. Palanca, Alexandru Coica, Coordonatorul Țărilor Parteneriatului Estic și Asia Centrală (ALDA), Victor Cotruță, Coordonator proiecte a Țărilor Parteneriatului Estic (ALDA), reprezentanți ai organizațiilor societății civile beneficiare de grant, primari, consilieri raionali, secretari.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.agreed.md.

Înregistrarea evenimentului este disponibilă pe pagina de Facebook a proiectului.

„Mulțumim tuturor celor implicați în acest eveniment și sperăm ca reforma guvernării va veni cât mai curând pentru îmbunătățirea dezvoltării locale și consolidarea potențialului APL din Republica Moldova”, au menționat participanții.