Oficiul Consiliului Europei la Chișinău și Proiectul Uniunii Europene „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova” în colaborare cu Ministerul Justiției, au organizat în zilele de 9 și 10 iunie conferința internațională cu genericul „Punerea în aplicare efectivă a dreptului la informație: de la o nouă lege privind accesul la informație la schimbări instituționale în Republica Moldova”.

Cu sprijinul Uniunii Europene, conferința a avut loc în contextul elaborării de către Ministerul Justiției a unei noi legi privind accesul la informație. Noua lege privind liberul acces la informația publică va înlocui actuala lege din anul 2000, care nu asigură o implementare satisfăcătoare.

„Accesul la informațiile de interes public este un drept important al omului și un instrument de îmbunătățire a guvernanței democratice. Acesta intensifică participarea publică, responsabilitatea autorităților publice și încrederea publicului în procesul decizional. În prezent, Uniunea Europeană, prin intermediul proiectului său de asociere UE-Moldova, susține autoritățile moldovenești în elaborarea unei noi legi privind accesul liber la informațiile publice, care ar trebui să ajute Republica Moldova să construiască un sistem eficient și transparent de acces liber la informațiile publice, care să funcționeze în practică.”,

a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Una dintre soluțiile abordate în cadrul conferinței a fost crearea unei instituții independente responsabile pentru accesul la informații (Comisari pentru Informații). În acest sens, reprezentanți ai Comisarilor pentru Informații din Irlanda, Slovenia, Albania, precum și experți din țările balcanice au împărtășit participanților la conferință experiența lor în sporirea transparenței organelor publice, au analizat lecțiile învățate și au explorat cele mai bune practici care pot fi preluate și aplicate în Republica Moldova.

„Accesul la informațiile publice și asigurarea respectării acestui drept reprezintă o caracteristică esențială a bunei guvernări și un indicator care arată dacă o societate este sau nu cu adevărat democratică și pluralistă. Totuși, în multe state membre ale Consiliului Europei, inclusiv în Republica Moldova, cadrul legal existent privind accesul la informație nu corespunde cu necesitățile realității actuale. În acest sens, intrarea în vigoare, anul trecut, a Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø), după o perioadă de așteptare de 10 ani, reprezintă un pas important pentru Republica Moldova. Consiliul Europei va sprijini autoritățile moldovenești și toate părțile interesate în vederea îmbunătățirii cadrului juridic existent al țării privind accesul la informație și aplicarea efectivă a acestuia.”,

a precizat Patrick Penninckx, șeful Departamentului pentru Societatea Informațională, Consiliul Europei.

După un an de la intrarea în vigoare a Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale, participanții la eveniment au discutat despre standardele UE referitoare la îmbunătățirea aplicării accesului la informație în Republica Moldova și transpunerea acestora în legislația națională.

Participanții la conferință au discutat principalele lacune ale cadrului legislativ și ale practicii actuale, inclusiv Convenția de la Trømso a Consiliului Europei care a fost ratificată, care a intrat deja în vigoare și care necesită modificări legislative privind instituirea unei transparențe proactive, îmbunătățirea aspectelor procedurale, stabilirea clară a definițiilor și a unei limite definite între accesul liber la informațiile publice și protecția datelor cu caracter personal.

„Dreptul de acces la informații este un drept constituțional, precum și o condiție prealabilă pentru exercitarea altor drepturi politice, economice și sociale. Totodată, trebuie să ne asigurăm că nu este îngrădit nejustificat accesul mass-media la obținerea informației de interes public, iar abuzurile atestate trebuie eradicate.

De asemenea, în contextul luptei împotriva corupției, este mai mult decât necesară asigurarea garanțiilor dreptului la informație, care încurajează transparența, care la rândul său atenuează corupția. Este intenția Ministerului Justiției de a simplifica pe cât posibil procedura de obținere a informațiilor de interes public și de a asigura accesul tuturor la informațiile de interes public, în special pentru mass-media. Aceasta este singura modalitate de a furniza informații corecte și oportune.”,

a subliniat Sergiu Litvinenco, ministrul Justiției.

Conferința a reunit peste o sută de reprezentanți ai autorităților publice, Comisari pentru Informații, ONG-uri și reprezentanți ai mass-media. Părțile implicate au identificat cele mai potrivite soluții legislative și instituționale pentru a îmbunătăți transparența instituțiilor publice și accesul la informație în Republica Moldova.