P:\_coe-settings\desktop\IMG_8967.jpg

Deschiderea conferinţei

Necesitatea unei cooperări strânse între autoritățile naționale și societatea civilă, rolul avocaților și strategiile de comunicare ca elemente-cheie în prevenirea și combaterea discriminării – acestea au fost principalele subiecte pe agenda conferinței internaționale, organizate pe 7 noiembrie 2019 la Chișinău, de Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Conferința a reunit reprezentanți ai Oficiilor Avocatului Poporului, Organismelor pentru Promovarea Egalității, autorităților naționale și ONG-urilor care lucrează în domeniul protecției drepturilor omului și nediscriminării din Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaijan și Belarus, alături de experți și reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

Conferința a fost organizată în cadrul celor două proiecte recent lansate de către Parteneriatul pentru Buna Guvernare II al Uniunii Europene și Consiliului Europei: proiectul național „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul jurisdicției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene, în particular pentru combaterea discriminării în Republica Moldova” și proiectul regional „Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de incitare la ură în țările Parteneriatului Estic”, co-finanțate de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementate de către Consiliului Europei.

Dl William Massolin – Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Dl Marco Gemmer – Șeful Secției Operațiuni a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Dna Doina Gherman – Președinta Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice, Dna Milica Djunic – Manager de Proiect, Unitatea Parteneriatul Estic, Divizia Naţională de Implementare privind Drepturile Omului, Directoratul pentru Drepturile Omului, Consiliul Europei, Dl Menno Ettema – Manager de Program, Departamentul Programe de Incluziune și Anti-discriminare, Directoratul General pentru Democrație, Consiliul Europei și Dl Ian Feldman – Președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, s-au adresat participanților cu un cuvânt de salut în deschiderea evenimentului.

Conferința a servit drept forum pentru un schimb deschis de experiențe și soluții pentru asigurarea unei protecții mai bune împotriva discriminării la nivel național. Participanții au discutat pe marginea rezultatelor unei evaluări recent desfășurate în ceea ce privește eficiența Organismelor Naționale pentru Promovarea Egalității / Oficiilor Avocatului Poporului în calitate de mecanisme de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de ură și discursului de instigare la ură din țările Parteneriatului Estic. În cadrul evenimentului a fost inițiată o discuție care a oferit concluzii practice și utile cu privire la importanța comunicării eficiente între actorii relevanți din sfera nediscriminării, pe modelul strategiei de comunicare a Consiliului pentru Promovarea Egalității din Republica Moldova. 

William Massolin a declarat: „Strategiile și acțiunile de comunicare sunt deosebit de importante pentru organismele care gestionează/se ocupă de cazurile de discriminare, pentru că acestea se adresează victimelor sau potențialelor victime ale discriminării, care sunt adesea persoane din grupurile defavorizate. În acest sens, este crucial să ne asigurăm că oamenii cunosc ce este discriminarea și care sunt mecanismele de protecție împotriva acesteia la nivel național”.

Marco Gemmer a afirmat: „Uniunea Europeană acordă o importanță mare susținerii accesului cetățenilor Republicii Moldova la mecanisme de compensare judiciare și non-judiciare atunci când le sunt încălcate drepturile, inclusiv în cazurile de discriminare. În scopul obținerii acestui rezultat, Consiliul pentru promovarea egalității și Avocații (Avocatul) Poporului trebuie să fie asigurați cu resursele financiare și infrastructura necesară pentru a oferi asistență cetățenilor. Avocații au, de asemenea, nevoie de asistență în realizarea rolului lor de profesioniști de primă intervenție, la care vin cetățenii care au fost victime ale discriminării. Uniunea Europeană și Consiliul Europei, în cadrul Programului pentru Buna Guvernare, vor identifica lacunele și modul în care acestea pot să fie ameliorate. Conferința de astăzi, la care participă reprezentanți ai țărilor Parteneriatului Estic, constituie o oportunitate excelentă de a discuta despre provocările ce țin de abordarea fenomenului discriminării, discursului de instigare la ură, infracțiunilor motivate de ură și modalitățile de soluționare a acestora prin intermediul mecanismelor judiciare și non-judiciare, în beneficiul cetățenilor”.

Date de contact:

Diana Cealic, Ofiţer Superior de Proiect, proiectul Consolidarea capacităţilor actorilor din sectorul justiţiei pentru realizarea actului de justiţie în conformitate cu standardele europene, în particular pentru combaterea discriminării în Republica Moldova” E-mail: Diana.Cealic@coe.int, tel.:+37322888910.

Eduard Pesendorfer, Manager Proiecte Justiție, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Conferința Internațională: Implementarea angajamentelor privind nediscriminarea – calea către atingerea standardelor europene în domeniul drepturilor omului

Desfăşurarea confernţei