PARTEA II a proiectul DevRAM este concentrată pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir. Proiectul este finanțat cu 8.7 milioane de euro de către Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și are următoarele obiective:

Construcţia unui nou sistem de canalizare în centrul orașului și extinderea reţelei de canalizare în orașul Cantemir. Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare care va fi construit este de 18.1 km și va încorpora 3 staţii de pompare a apelor uzate.

Construcţia unei noi staţii de epurare a apelor uzate în orașul Cantemir (Capacitatea de 5.420 Populaţie Echivalent). Proiectul tehnic va permite extinderea epurării apelor pentru localităţile din vecinătate.

Optimizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Vor fi implementate măsuri de optimizare a sistemului de alimentare cu apă, care vor permite o funcţionare mai eficientă și mai durabilă și majorarea capacităţii de pomparea a apei din Prut la 60 m3/h.

Proiectul va oferi suport și consultanţă pentru Apă Canal Cantemir și Primăria orașului, în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente la standardele naţionale și internaţionale de lucru, sociale și de mediu, luând în considerare principiile de exploatare, mentenanţă și asigurarea acoperirii cheltuielilor.

În cadrul proiectului Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova (DevRAM), cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, pe data de 2 iunie 2021 a avut loc o vizită oficială la șantierul de construcție a noii stații de epurare a apei uzate în orașul Cantemir.

Vizita a avut ca scop verificarea progresului lucrărilor de construcție a noii stații de epurare a apelor uzate din orașul Cantemir, care vor fi finalizate în august 2021. Proiectul aduce o infrastructură și servicii publice moderne și durabile pentru zonele rurale din Republica Moldova. În plus, vizita a avut drept scop creșterea gradului de conștientizare a populației, privind beneficiile și necesitatea îmbunătățirii sistemelor de canalizare și sanitație cu suportul Uniunii Europene.

La eveniment au fost prezenți Excelența Sa, Doamna Stella Avallone, Ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Excelența Sa Domnul Pascal Le Deunff, Ambasadorul Franței în Republica Moldova, Mia-Fatima Dubois-Boussaid, Atașat – Manager de proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene, Ilona Gruenewald – Ofițer de proiect pentru agricultură și dezvoltare rurală în cadrul Delegației Uniunii Europene și Domnul Gunther Zimmer, Șeful Biroului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

Pe 1 iulie stația de epurare din Cantemir a fost testată și umplută cu ape uzate. Preluarea formală a noului sistemul de apă uzată (stația de epurare și sistemul de canalizare) este prevăzută pentru începutul lunii septembrie 2021, iar inaugurarea oficială este planificată pentru octombrie 2021.

Proiectul este de o importanță strategică și va avea drept rezultat un mediu sigur de evacuarea a apelor uzate pentru locuitorii din Cantemir, gospodăriile din Cantemir vor fi conectate la o nouă rețea de canalizare cu o lungime totală de 18 km, iar de aceste servicii vor beneficia direct aproximativ 5.000 de beneficiari, cetățenii din Cantemir. Noua stație de epurare va asigura că apele uzate sunt tratate corespunzător și deversate în siguranță, prin urmare, va înceta poluarea solului și a apelor subterane.