Partea a doua a proiectului UE „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova” (în continuare – DevRAM) se concentrează pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare cu 8,7 milioane de euro. Proiectul vizează următoarele obiective:

 1. Construcţia unui nou sistem de canalizare în centrul orașului Cantemir și extinderea reţelei de canalizare în orașul Cantemir. Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare care va fi construit este de 18.1 km și va încorpora 3 staţii de pompare a apelor uzate.
 2. Construcţia unei noi staţii de epurare a apelor uzate cu tehnologie de biofiltrare pentru orașul Cantemir (Capacitatea populaţiei echivalent 5420 / 68 m3/h). Proiectul tehnic va permite o extindere viitoare pentru epurarea apelor uzate din localităţile învecinate.
 3. Optimizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Staţia de pompare a apei brute va fi modernizată, ceea ce va permite o funcţionare mai eficientă și mai durabilă și va crește capacitatea de pompare a apei brute la 60 m3/h.
 4. Proiectul va oferi suport și consultanţă pentru Apă Canal Cantemir și Primăria orașului în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente, la standardele naţionale și internaţionale de lucru, sociale și de mediu, luând în considerare principiile de exploatare, mentenanţă și asigurarea acoperirii cheltuielilor.

Proiectul aduce o infrastructură durabilă, modernă și servicii publice populaţiei din mediul rural al Moldovei.
Până la 31 octombrie 2020 au fost înregistrate următoarele rezultate:

 1. Reţeaua de canalizare
  s-au instalat ţevi în total de 9.469 m (54% din total), 376 cămine de vizitare (52% din total), 125 de racorduri de canalizare (26% din total).
 2. Epurarea apelor uzate
  Staţia de epurare a apelor uzate are mai multe elemente de tratare a apei uzate. Principalele lucrări de construcţii civile au fost finalizate (100%), iar după ce instalaţiile mecanice și electrice vor fi finalizate în prima jumătate a anului 2021, apele uzate vor începe să fie epurate într-o fază de testare în trimestrul 2 sau 3 al anului 2021.
 3. Staţia de pompare a apei brute
  Lucrările de construcţie au fost finalizate (100%), iar beneficiarii direcţi (aprox. 5000 de persoane) primesc beneficiază deja de apă suficientă în casele lor, începând cu august 2020.

Se așteaptă ca lucrările de construcţie a sistemului de canalizare să fie finalizate până în august 2021 și beneficiarii direcţi vor începe să se bucure de noua infrastructură de epurare a apelor uzate. În ciuda pandemiei COVID-19 și a provocărilor neașteptate, lucrările de construcţie au continuat și, astfel, proiectul va continua să îmbunătăţească viaţa oamenilor din Cantemir.

Foto: ședinţă de lucru la faţa locului, octombrie 2020