La 25 octombrie, peste 30 de participanți au participat la un atelier de lucru pe tema consolidării rolului Parlamentului Republicii Moldova în procesul de asociere cu Uniunea Europeană. Atelierul a fost organizat de echipa de experți a proiectului finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova”.

În mod specific, evenimentul a fost conceput ca o iniţiere a noilor deputaţi și a personalului Parlamentului, precum și ca o platformă structurală care vizează schimbul de experienţă pentru ca:

Să prezinte deputaților funcțiile lor legislative, de supraveghere și de reprezentare, în special în ceea ce privește rolurile și responsabilitățile UE și principalele părți interesate ale UE;

Să sporească cunoștințele deputaților cu privire la procesul de aproximare legală și la rolul comisiei (comisiilor) alocate și al părților interesate relevante;

Să ofere deputaților o perspectivă mai detaliată asupra rolului de supraveghere al Parlamentului în procesul de asociere la UE;

Să identifice nevoile de informare suplimentare ale deputaților.

Primož Vehar, Liderul Echipei de proiect, fost șef al Secretariatului Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului sloven, a informat participanții cu privire la implementarea Acordului de Asociere, inclusiv organismele de lucru UE-Moldova, principalele documente de planificare a integrării UE și cooperarea cu Guvernul și schimbul de informații în lumina Acordului de Asociere. De asemenea, participanții au fost informați cu privire la rolul de control al Parlamentului în procesul de integrare în UE, și anume diferitele instrumente de control, cu exemple practice din partea Parlamentului sloven în timpul procesului de aderare la UE, dar și mecanismele de implicare a partenerilor sociali (ONG-uri, asociații etc.) pe parcursul implementării Acordului de asociere.

Unii dintre participanți au remarcat, pe parcursul atelierului, că multe dintre resursele electronice la care s-a făcut referire în timpul cursului de inițiere de o zi erau noi pentru ei și păreau utile pentru activitatea viitoare în Parlament. Totodată, participanții au discutat despre prioritățile agendei de reformă, inclusiv lupta împotriva corupției, reforma sistemului judiciar și a statului de drept, respectarea drepturilor omului, exportul pe piețele UE și comerțul etc.

Mai mult, Olev Aarma, expert senior, fost șef al Secretariatului Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului estonian, a realizat o introducere asupra procesului de apropiere juridică și a rolului Parlamentului, subliniind instrumentele, metodele, tehnicile și instrumentele de aproximare. Domnul Aarma s-a referit la importanța interacțiunii dintre Parlament și organismele guvernamentale, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, ministerele de resort, Centrul de Aproximare Juridică etc., și a oferit exemple de bune practici în domeniul procesului de aproximare legală din Estonia.

Implicarea parlamentului în dialogul participativ în vederea obținerii unui consens și contribuția acestuia la promovarea reformelor legate de UE este esențială pentru ca țara să progreseze pe drumul său către UE. Astfel, în urma atelierului de lucru, noii deputați și personalul Parlamentului au fost expuși la o varietate de oportunități prin care Parlamentul se poate implica în supravegherea și promovarea reformelor legate de Acordul de asociere în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.