Proiectul Uniunii Europene “Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova în colaborare cu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) a organizat un seminar cu genericul “Cooperarea dintre titularii de drepturi, organizațiile de gestiune colectivă și utilizatorii: experiența și practica în Uniunea Europeană și în Moldova”. Evenimentul a avut loc pe 12 iunie 2018 și a reunit circa 40 de reprezentanți ai autorităților publice, titulari de drepturi, organizații de gestiune colectivă (OGC) și utilizatori.

Seminarul a avut drept scop consolidarea cunoştinţelor în domeniul dreptului de autor și realizarea unui schimb de experiență şi bune practici dintre diferite instituţii cu responsabilități în domeniul dezvoltării relațiilor de cooperare între organizațiile de gestiune colectivă (OGC) și utilizatori.

Pe parcursul zilei, participanții la seminar au abordat subiecte referitoare la dezvoltarea OGC-urilor în Republica Moldova, respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe în conformitate cu Directiva 2014/26/UE. De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate practicile Uniunii Europene în domeniul respectării drepturilor și obligațiilor organizațiilor de gestiune colectivă.