La 19 februarie 2021, Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole (CEHTA) din Ţaul, Donduşeni, a fost inaugurată secţiunea de educaţie şi formare profesională continuă (VET).

Noua sală de instruire permite implementarea unor abordări educaţionale moderne şi inovatoare extinse, pentru tineri şi adulţi, oferind oportunităţi de formare şi programe de recalificare pentru toţi doritorii, angajaţi sau proprietari ai unor ferme şi întreprinderi agroalimentare.
Odată cu lansarea acestei săli de curs multifuncţionale, formabilii vor avea ocazia să-şi îmbunătăţească competenţele profesionale necesare sectorului agroalimentar, dar şi unor domenii de activitate conexe. Pentru început, CEHTA va oferi două programe de instruire noi: ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” şi ”Creşterea legumelor în teren protejat”. Acest lucru va contribui la sporirea calităţii pregătirii profesionale şi la formarea unor specialişti competitivi pentru sector.