Douăzeci reprezentanți ai organizațiilor societății civile  au  participat în perioada 25-27 aprilie 2018 la un  atelier de elaborare a instrumentelor de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic.

În cadrul atelierului participanții (persoane cu dizabilități, lideri ai organizațiilor neguvernamentale, persoane de suport) s-au familiarizat cu experiențele și practicile existente la nivel european, regional și național cu privire la mecanismele internaționale pentru monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. În urma discuțiilor din cadrul atelierului reprezentanții organizațiilor societății civile  au conștientizat impactul și eficiența rapoartelor de monitorizare realizate de societatea civilă și experții internaționali în baza unor instrumente complexe care implică nemijlocit participarea și consultarea opiniei persoanelor cu dizabilități.  “Societatea civilă poate influența asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel național dacă este consolidată și participă activ în procesul de evaluare și monitorizare” a menționat Galina Climov, directorul executiv al Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Moldova.

Activitățile practice de analiză și pilotare a instrumentelor de monitorizare recomandate de experți în domeniu au contribuit la identificarea neajunsurilor și determinarea domeniilor de intervenție, atât la nivel de politici publice cât și la nivel de implementare. Instrumentele pilotate vor vi ajustate în baza recomandărilor participanților la atelierul de lucru, iar ulterior reprezentanții societății civile le vor aplica în procesul de monitorizare a drepturilor în instituțiile rezidențiale. 

Atelierul de lucru a fost organizat de către AOPD în cadrul proiectului “Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile rezidenţiale cu profil psiho-neurologic” implementat de Asociaţia Keystone Moldova în parteneriat cu AOPD și EASPD din sursele financiare ale Uniunii Europene.