Atelierul regional privind implementarea parcurilor eco-industriale în ţările Parteneriatul Estic „O tranziţie la parcurile eco-industriale, de la teorie la practică” a fost organizat pe pe 2 decembrie 2020. Scopul acestuia a constat în promovarea conceptului de parcuri eco-industriale (EIP) şi în împărtăşirea experienţei din regiune, sub egida UNIDO în cadrul Programului EU4Environment.

Rezultatul principal al atelierului a fost creşterea gradului de conştientizare a părţilor cheie interesate cu privire la beneficiile aplicării cadrului EIP în regiunea EaP şi Asia Centrală.

În ultimele decenii, crearea parcurilor industriale a fost recunoscută ca un mod eficient de a reuni activităţi industriale, comerciale şi legate de infrastructură, precum şi servicii. Parcurile industriale (PI) oferă un cadru instituţional care creează servicii moderne şi o infrastructură fizică (şi adesea chiar socială), care altfel ar putea să nu fie disponibilă în ţară. Concentrarea companiilor poate stimula inovaţia, învăţarea tehnologică şi creşterea companiei, precum şi la crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea socială. Deoarece IP-urile contribuie cu succes la regiunile cu creştere ridicată şi la dezvoltarea economică naţională, economiile de scară în furnizarea de servicii şi facilităţi reduc costurile pentru companii.

Cu toate acestea, câştigurile economice vin adesea la costul calităţii mediului în interiorul şi în jurul zonelor industriale. Consideraţiile de mediu, de gestionare a riscurilor şi de durabilitate trebuie astfel integrate în planificarea şi construirea IP-urilor.

Obiectivele atelierului, rezultatele aşteptate şi rezultatele au fost după cum urmează:

  • Să sensibilizeze părţile interesate cheie din Parteneriatul Estic şi din ţările din Asia Centrală cu privire la abordarea şi beneficiile implementării parcurilor eco-industriale;
  • Să împărtăşească experienţe internaţionale cu privire la implementarea EIP-urilor;
  • Să reunească factorii de decizie, profesionişti specializaţi şi membri ai mediului academic pentru a exploata posibilele
    sinergii între instituţii.

Participanţii au examinat:

  • Concepte cheie privind EIP-urile;
  • Instrumente privind aplicarea Cadrului internaţional EIP;
  • Exemple de aplicare a EIP-urilor.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: https://www.eu4environment.org/events/workshop-on-theimplementation-of-eco-industrial-parks/