10 practicieni, din 5 raioane ale republicii au fost certificați în calitate de formatori în programul ”Comunicarea prin muzică”. Astfel, aceștia vor putea instrui, la rândul lor, alți profesioniști care oferă suport copiilor cu nevoi speciale cu vârsta 0-7 ani. Specialiștii au beneficiat de cel de-al treilea și ultimul modul în Comunicare prin muzică, prin urmare, acum ei dețin competențele necesare pentru a realiza cu succes toate elementele programului dat și cele de a le oferi copiilor suportul necesar.

Certificatele de formatori au fost oferite de organizația de profil din Marea Britanie, în cadrul unui atelier, la care au participat reprezentanți ai Serviciului de Asistență Psiho-Pedagogică, profesori de muzică, asistenți de educator și logopezi din grădinițele cu cel mai mare număr de copii cu necesități speciale din raioanele Cahul, Călărași, Fălești, Nisporeni și Ungheni.

Instruirea practicienilor a inclus lecții teoretice și sesiuni practice cu privire la aplicarea acestuia. Participanţii au fost instruiți cum să se pregătească pentru fiecare sesiune și cum să le gestioneze, fiind încurajaţi să înregistreze, regulat, progresul fiecărui copil, beneficiar al programului. Totodată, participanţii au învățat diferite tehnici de interpretare la instrumente muzicale.

Programul de comunicare prin muzică presupune o metodă de a comunica, prin intermediul acesteia, cu un copil sau cu un grup mic de copii, prin care aceștia iniţiază cea mai mare parte a activităţii muzicale și comunicative. Această metodă nu necesită anumite cunoștinţe tehnice sau muzicale, dar, în schimb, necesită o schimbare de atitudine din partea adulţilor.

Comunicarea prin muzică este foarte eficientă în cazul copiilor cu autism, care fie nu pot, sau nu doresc să vorbească, având astfel o altă posibilitate inofensivă de a-și exprima emoţiile. Acesta metodă poate fi utilizată în interacţiunea cu copiii chiar de la vârsta de 7 luni și este o modalitate extrem de eficientă prin care părintele ar putea forma un atașament puternic față de copilul său.

Programul este în proces de pilotare în cele 5 raioane, în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană ”Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață” implementat de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” /PPFC/.

Programul de comunicare prin muzică este unul din cele 4 programe și instrumente de lucru cu copiii cu necesități speciale incluse în cadrul Proiectului ”Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață” implementat de PPFC, în colaborare cu Organizațiile Mellow Parenting și HealthProm din Marea Britanie, cu suportul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a administrațiilor publice locale din cele cinci raioane beneficiare ale proiectului. Proiectul în valoare totală de 680,000 euro este finanțat de Uniunea Europeană.