30 de organizaţii ale societăţii civile, în parteneriat cu autorităţile locale, vor crea și dezvolta în următorii doi ani servicii sociale pentru persoanele din grupuri vulnerabile. Organizaţiilor le-au fost acordate granturi în cadrul proiectului „Organizaţiile societăţii civile acţionează pentru servicii sociale mai bune”. Rezultatele primei runde a Programului de granturi din cadrul acestui proiect au fost anunţate la Cahul, pe 3 decembrie 2021.

Din granturile primite, organizațiile vor crea cinci centre de zi pentru copii și două centre de plasament temporar pentru copii în situații de risc; vor crea și extinde servicii de intervenție timpurie și de aplicare a terapiilor alternative pentru copiii cu dizabilități; vor dezvolta 3 servicii de echipă mobilă pentru copii și adulți, iar în 4 comune din raionul Ungheni, pentru prima dată, vor activa specialiști pentru protecția copilului. De asemenea, va fi deschis un serviciu de spălătorie socială la Glodeni, un centru de plasament pentru oamenii străzii la Bender, vor fi diversificate activitățile din centrele de zi existente pentru vârstnici și vor fi extinse serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu în 4 raioane din nordul țării.

Proiectul va oferi suport organizațiilor partenere pentru ca serviciile dezvoltate să fie prestate calitativ și să fie durabile.

„Ca pilon esențial al unui sistem democratic, Uniunea Europeană consideră societatea civilă un partener de încredere în realizarea proceselor de reformă. Prin sprijinul acordat organizațiilor societății civile de la nivel local, prestatori de servicii sociale, contribuim la dezvoltarea comunității și la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vulnerabile”,

a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” se desfășoară pe parcursul a 42 de luni, are un buget total de 3.375.000 de euro și este finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

În total, în cadrul proiectului, vor fi acordate granturi pentru 40 de organizații. Următoarele 10 organizații care vor primi finanțare pentru a crea servicii sociale, vor fi selectate la începutul anului 2022.